Kan jeg søke?

Tildelinger høsten 2021

Her kan dere lese hvem som fikk tildelt midler i denne omgang.

Vi skal gi muligheter til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet. Sparebankstiftelsen skal sikre at kapitalen som er opparbeidet i Sparebank 68° Nord, kommer lokalsamfunnet til gode. Sparebankstiftelsens arbeid er å forvalte midlene, og å dele ut av gavebeløp til positive formål på den 68. breddegrad.

Follow us on Facebook

Innen søknadsfristen 01. oktober mottok Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank flere søknader fra engasjerte lag og foreninger.

To søkere fikk tildelt midler fra stiftelsen i denne runden.

 

Søker: IL BLEST
Prosjekt: Borg Frisbeegolfbane
Tildeling: Kr. 25 000,-

IL BLEST ønsker å etablere frisbeegolfbane i nærmiljøet og har søkt stiftelsen om midler til å realisere dette. Frisbeegolf er en sterkt økende aktivitet i Norge som treffer mange av de som står utenfor den organiserte idretten. IL BLEST ønsker at dette tiltaket kan bidra til å trekke flere barn og ungdommer ut i marka og i friluft, samtidig som man får fysisk aktivitet og er i bevegelse. 

 

 

Søker: Svolvær alpinklubb
Prosjekt: Utbedring av heistrasé og hovedtrasé
Tildeling: Kr. 75 000,-

Kongstind alpinsenter er et dugnadsdrevet alpinsenter i Svolvær. Anlegget brukes primært av lokalbefolkningen og er et kjærkomment fritidstilbud for barn, unge og voksne i Vågan kommune. Like viktig som det organiserte idrettstilbudet er muligheten for uorganisert aktivitet i bakken. For mange barn og unge er Kongstind alpinsenter den klart viktigste arenaen for utendørs aktivitet om vinteren. Svolvær alpinklubb ønsker å utbedre heistraséer og hovedtraséer i Kongstind alpinsenter for å lette arbeidet med snølegging. Bakken har store fordypninger slik at det flere steder trengs mange lastebillass med snø for å kunne åpne bakken. Ved å forkorte snøleggingsperioden kan bakken åpne tidligere på året og utbedret trasé vil også gjøre transport i bakken tryggere og enklere. 

 

 

 

 

Kan du søke?

Ta testen, se om du kan søke. Eller les mer under spørsmål og svar.

Relaterte poster

Takk for søknaden.
Nyt resten av dagen din!