Kan jeg søke?

Tildelinger høst 2022

Her kan du se hvem som fikk tildelt midler i denne omgang.

Vi skal gi muligheter til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet. Sparebankstiftelsen skal sikre at kapitalen som er opparbeidet i Sparebank 68° Nord, kommer lokalsamfunnet til gode. Sparebankstiftelsens arbeid er å forvalte midlene, og å dele ut av gavebeløp til positive formål på den 68. breddegrad.

Follow us on Facebook

Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank har hatt årets siste tildeling.
Innen søknadsfristen mottok stiftelsen 8 søknader og 4 søkere fikk tildelt midler i høst.
 Neste søknadsfrist er 01. april 2023.

 

Søker: Eggum Bygdelag
Prosjekt: Leskur for barna som skal med skolebuss
Tildeling: Kr. 25 000,-

Eggum bygdelag er en organisasjon som arbeider for trygghet og trivsel i bygda. Eggum er ei lita bygd på yttersia av Vestvågøy hvor været kan være hardt. Barna går på skolen på Bøstad, men de har ikke leskur å stå i mens de venter på bussen. Pengene skal gå til bygging av et leskur som vil være til stor glede for barna når de venter på bussen. 

 

Søker: Borg/Liland Velforening
Prosjekt: Etablering Borghaugparken
Tildeling: Kr. 20 000,-

Borg/Liland velforening er en innbyggerforening i Vestvågøy kommune. Prosjektet de har søkt midler til består i å etablere en liten park kalt Borghaugparken. De ønsker å opparbeide arealet og få på plass lekeapparater, utegrill, bod for utstyr og leker, beplantning og ulike fasiliteter. Parken kan bli brukt av barn og voksne i området og omgivelsene rundt. Målet med tiltaket er å skape et mer attraktivt og bærekraftig tettsted med økt trivsel og bolyst. 

 

Søker: Svolvær Skoles Musikkorps
Prosjekt: Team Nord Norge
Tildeling: Kr. 30 000,-

TEAM NORD-NORGE er et samarbeidsprosjekt mellom North Baton twirling (NBT, Bodø), Melbu drilltropp, Svolvær skoles musikkorps og Harstad skoles musikkorps (HSMK).

Drill er en idrett som har betydelig større aktivitet i sør enn i nord. Denne høsten ønsker de å starte et nytt samarbeidsprosjekt i nord, Team Nord-Norge. Det består av utøvere fra Melbu, Svolvær, Bodø og Harstad, og de skal trene drill dance tropp. Som en konsekvens av liten rekruttering til drillsporten, har ingen av disse klubbene nok medlemmer til å stille med egne tropper og søker derfor samarbeid på tvers. Utøverne i Team Nord-Norge er i alderen 12-18 år. Svolvær Skoles Musikkorps har søkt om støtte til å være med på dette prosjektet. 

Drill er en allsidig idrett og gjennom rytmiske og smidige bevegelser minner det om både dans og turn. Idretten appellerer til utvikling av finmotorikk, styrke, koordinasjon, synkronitet, rytme, balanse, utholdenhet og uttrykksevne. Idretten stimulerer også til samarbeid og fellesskap så vel som utvikling av hver enkelt individ. 

 

Søker: Sceneverftet
Prosjekt: Sceneverftet presenterer årets musikal i Vågan, Broadway musikalen Annie!
Tildeling: Kr. 40 000,-

Sceneverftet er en frivillig organisasjon som legger til rette for et levende ungdomstilbud og en alternativ mestringsarena for ungdom i Vågan og de nærliggende kommunene. Gjennom det årlige hovedprosjektet “Musikalen i Vågan” jobber Sceneverftet for å skape en arena for talentutvikling og rekruttering innen alle aspekter ved teaterproduksjon. Målgruppen er ungdommer i Lofoten som ønsker et lavterskel fritidstilbud og som uten kostnad får tilgang til et kreativt og positivt miljø.

Målgruppen er 13 til 19 åringer med interesse for drama, musikk og teater. I tillegg involveres ungdom til apparatet rundt som f.eks i produksjon og markedsføring. Det krever ingen forkunnskaper og alle som vil være med finnes det en plass til. Deltakerne får oppfølging av profesjonelle krefter gjennom hele produksjonsforløpet, og de får være med på en stor og profesjonelt gjennomført teaterproduksjon. 

 

 

 

Kan du søke?

Ta testen, se om du kan søke. Eller les mer under spørsmål og svar.

Relaterte poster

Takk for søknaden.
Nyt resten av dagen din!