Kan jeg søke?

Tildelinger 2020

Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank har gjort tildelinger for 2020. Ønsker du å søke? Ny søknadsfrist er 01. april 2021.

Vi skal gi muligheter til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet. Sparebankstiftelsen skal sikre at kapitalen som er opparbeidet i Sparebank 68° Nord, kommer lokalsamfunnet til gode. Sparebankstiftelsens arbeid er å forvalte midlene, og å dele ut av gavebeløp til positive formål på den 68. breddegrad.

Follow us on Facebook

Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank har gjort tildelinger for 2020.
Her kan du se hvem som har fått tildelt midler fra stiftelsen.

Har du et spennende og allmennyttig prosjekt du ønsker å realisere?
Ny søknadsfrist er 01.april 2021.

 

Søker: IL Blest – Skigruppa
Prosjekt: Garasje tråkkemaskin
Tildeling: Kr. 55 000,-

IL Blest har startet arbeidet med å få realisert planene om bygging av garasje knyttet til skianlegget på Borg. Garasjen skal brukes til oppbevaring av utstyr, tråkkemaskin og scooter slik at det ikke forringes ved at det står ute for vær og vind hele året. Lykke til med prosjektet.

 

Søker: Stamsund IL – Lysløypegruppa
Prosjekt: Løypemaskin
Tildeling: Kr. 80 000,-

Lysløypegruppa i Stamsund IL søker støtte i forbindelse med innkjøpt løypemaskin og videre jobb med lysløypa. Lykke til med prosjektet. 

 

Søker: Stamsund hornmusikk
Prosjekt: Kjøp av instrumenter
Tildeling: Kr. 20 000,-

Stamsund hornmusikk sliter med gamle instrumenter og har søkt Sparebankstiftelsen Lofoten sparebank om midler til innkjøp av nye. Lykke til.

 

Søker: Leknes håndballklubb
Prosjekt: Tilrettelagt håndball
Tildeling: Kr. 15 000,-

Klubben ønsker å starte med tilrettelagt håndball som er et håndballtilbud som passer alle uavhengig av funksjonsnivå. De søker om støtte til innkjøp av egnet utstyr, innsamling av kunnskap, opplæring av trenere og oppstart av prosjektet. Lykke til.

Leknes håndballklubb ble tildelt midler, men har trukket søknaden etter egen vurdering.

 

Søker: Lofoten friluftsråd
Prosjekt: Gapahuker til alle
Tildeling: Kr. 100 000,-

Lofoten friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan som jobber med friluftsoppgaver i de seks lofotkommunene. De har søkt om midler til å bygge seks gapahuker – en i hver av våre lofotkommuner. Lykke til med prosjektet.

 

Søker: Blilyst i Moskenes
Prosjekt: Lysvandring på Sørvågen
Tildeling: Kr. 20 000,-

Blilyst i Moskenes jobber for å bidra til trivsel og blilyst i Moskenes. De søker om støtte til lysvandring rundt Sørvågvannet på Sørvågen. Målet med arrangementet er å berike mørketiden med en felles opplevelse på tvers av alder, nasjonalitet og religion, med lys og kunst i sentrum. Lykke til. 

 

Søker: Stamsund aktivitetshus
Prosjekt: Renovering av Stamsund aktivitetshus
Tildeling: Kr. 50 000,-

Stamsund aktivitetshus er den eldste (tidligere) skolebygningen i Stamsund. De søker om midler til renovering slik at det blir et aktivitetshus som kan brukes av hele stedets befolkning. Lykke til med prosjektet.

 

 

Kan du søke?

Ta testen, se om du kan søke. Eller les mer under spørsmål og svar.

Relaterte poster

Takk for søknaden.
Nyt resten av dagen din!