Kan jeg søke?

Stamsund hornmusikk

Stamsund hornmusikk sliter med gamle instrumenter og har søkt Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank om midler til innkjøp av nye. 

Vi skal gi muligheter til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet. Sparebankstiftelsen skal sikre at kapitalen som er opparbeidet i Sparebank 68° Nord, kommer lokalsamfunnet til gode. Sparebankstiftelsens arbeid er å forvalte midlene, og å dele ut av gavebeløp til positive formål på den 68. breddegrad.

Follow us on Facebook

Søker: Stamsund hornmusikk
Prosjekt: Kjøp av instrumenter
Tildeling: Kr. 20 000,-

Stamsund hornmusikk sliter med gamle instrumenter og har søkt Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank om midler til innkjøp av nye. 

 

Beskrivelse fra søker:
Stamsund hornmusikk er et brassband med ca. 20 medlemmer i alderen 14 til 60 år. De stiller opp frivillig og spiller for lokalsamfunnet ved ulike anledninger. Korpset sliter med gamle instrumenter som det er vanskelig å få til å klinge riktig, og de har derfor søkt om støtte da de virkelig ønsker og trenger nye instrumenter.

 

 

Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank har støttet tiltaket med kr. 20 000,-

 

Kan du søke?

Ta testen, se om du kan søke. Eller les mer under spørsmål og svar.

Relaterte poster

Takk for søknaden.
Nyt resten av dagen din!