Kan jeg søke?

Stamsund aktivitetshus

Stamsund aktivitetshus søker om midler til renovering slik at det kan bli et aktivitetshus som kan brukes av hele stedets befolkning.

Vi skal gi muligheter til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet. Sparebankstiftelsen skal sikre at kapitalen som er opparbeidet i Sparebank 68° Nord, kommer lokalsamfunnet til gode. Sparebankstiftelsens arbeid er å forvalte midlene, og å dele ut av gavebeløp til positive formål på den 68. breddegrad.

Follow us on Facebook

Søker: Stamsund aktivitetshus
Prosjekt: Renovering av Stamsund aktivitetshus
Tildeling: Kr. 50 000,-

Stamsund aktivitetshus søker om midler til renovering slik at det kan bli et aktivitetshus som kan brukes av hele stedets befolkning.

 

Beskrivelse fra søker:
Stamsund aktivitetshus er den eldste skolebygningen i Stamsund. Bygget ble oppført som ny folkeskole i 1893 og fungerte som dette frem til ny skole ble bygd i 1938. Bygget ble etter dette brukt til realskole og har i en kort periode også huset gymnas og ingeniørskole. På nittitallet ble bygget brukt som ungdomsklubb, men det har også stått tomt i flere perioder.

 

I 2009 overtok Stamsund sangkor og Stamsund hornmusikk bygningen som fikk navnet “Stamsund aktivitetshus”. Huset blir brukt til øvingslokaler for kor, korps og band. Bygget trenger sårt renovering og det søkers om midler for å få realisert dette.

Bygget skal brukes som øvingslokale og bli et aktivitetshus som kan brukes av hele stedets befolkning.

 

Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank har støttet tiltaket med kr. 50 000,-

 

Kan du søke?

Ta testen, se om du kan søke. Eller les mer under spørsmål og svar.

Relaterte poster

Takk for søknaden.
Nyt resten av dagen din!