Kan jeg søke?

Skateboardrampe

Steinfjorden bygderåd har et nærmiljøanlegg med muligheter for en rekke aktiviteter. På plassen har det stått en skateboardrampe som ble tatt av stormen et år. Skateboardrampen ble mye brukt av både barn, ungdom og voksne.

Vi skal gi muligheter til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet. Sparebankstiftelsen skal sikre at kapitalen som er opparbeidet i Sparebank 68° Nord, kommer lokalsamfunnet til gode. Sparebankstiftelsens arbeid er å forvalte midlene, og å dele ut av gavebeløp til positive formål på den 68. breddegrad.

Follow us on Facebook

Søker: Steinfjorden bygderåd
Prosjekt: Skateboardrampe, Steinfjorden nærmiljøanlegg
Tildeling: Kr. 40 000,-

 

Steinfjorden bygderåd har et nærmiljøanlegg med muligheter for en rekke aktiviteter. På plassen har det stått en skateboardrampe som ble tatt av stormen et år. Skateboardrampen ble mye brukt av både barn, ungdom og voksne.

De søkte om støtte i 2021 til å få på plass en ny skateboardrampe og fikk innvilget kr. 40 000,- fra Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank.

Steinfj

 

Steinfjorden

 

 

 

Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank har støttet tiltaket med kr. 40 000,-

Kan du søke?

Ta testen, se om du kan søke. Eller les mer under spørsmål og svar.

Relaterte poster

Takk for søknaden.
Nyt resten av dagen din!