Kan jeg søke?

Nytt gavedryss

Vi har foretatt årets siste utdelinger av gaver. Denne gangen var det 17 søknader, summert til nesten 2,7 millioner. Vi har gitt følgende gaver:   Søker: Narvik og Omegn Turistforening Prosjekt: Ny bru over Noaidejohka (Bilde: Type bro som planlegges) Gave: kr. 50.000 NOT estimerer at ca. 400 personer kommer til å krysse over denne brua…

Vi skal gi muligheter til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet. Sparebankstiftelsen skal sikre at kapitalen som er opparbeidet i Sparebank 68° Nord, kommer lokalsamfunnet til gode. Sparebankstiftelsens arbeid er å forvalte midlene, og å dele ut av gavebeløp til positive formål på den 68. breddegrad.

Follow us on Facebook
Vi har foretatt årets siste utdelinger av gaver.

Denne gangen var det 17 søknader, summert til nesten 2,7 millioner. Vi har gitt følgende gaver:

 

Søker: Narvik og Omegn Turistforening

Prosjekt: Ny bru over Noaidejohka (Bilde: Type bro som planlegges)

Gave: kr. 50.000

NOT estimerer at ca. 400 personer kommer til å krysse over denne brua pr. år. Med denne brua på plass, samt tilsvarende bru over Pauro, sikres trygg og god ferdsel i indrefileten av Narvkfjellene/Skjomfjellet. Strekninga er også en del av vandrerutene Nordlandsruta (Bjørnfjell-Børgefjell), Nordkalottruta (Treriksrøysa-Kvikkjokk) og E1 (Roma-Nordkapp).

 

Søker: Tjeldsund Idrettslag

Prosjekt: Oppgradering av skiløype 

Gave: kr. 30.000

Tjeldsund idrettslag  holder til i Ramsund. De  legger til rette for aktivitet og folkehelse gjennom skiløyper, kickboxing, innebandy, klatring, svømming og turer i skog og mark. Laget har en lysløype på ca. 3,5 km som sårt trenger masser for å kunne benyttes og driftes sommer som vinter.

 

Søker: Stiftelsen Narviksenteret

Prosjekt: Kampanjen “Kampen om Narvik”

Gave: kr. 600.000 (et spleiselag med Sparebank 680 Nord hvor de bidrar med 200´ og vi med 400´)

Det søkes midler til en markedsføringskampanje for Narvik-regionen mot det norske markedet koordinert med premieren på filmen “Kampen om Narvik”. Vi ønsker å bruke oppmerksomheten filmen vil få til å sette Narvik-regionen og de krigshistoriske hendelsene her på kartet. Økt antall besøkende til Narvik-regionen gir økt omsetning ikke bare i reiselivsnæringen, men også øvrig næringsliv i regionen.  Det er nå 13 bedrifter med i prosjektet som tilbyr ulike opplevelser. 

 

Søker: Norske kokkers landsforening, Narvik

Prosjekt: Gávpoteallin – Liv i byen

Gave: kr. 100.000

Norske kokkers landsforening – Narvik ønsker å være lokomotiv for framtiden for å både jobbe med rekruttering inn til reiselivs- og matfagene. Men ikke minst med å bidra til arrangementer som kan gi mer bolyst i framtiden.
De trenger nå en STOR-lavvo – som base for sine aktiviteter.

 

Søker: Narvik Ryttersportsklubb

Prosjekt: NRSK – rideanlegg

Gave: kr. 100.000

Narvik Ryttersportsklubb holder til i Håkvik, hvor de har en eiendom på 80.000m2. Formålet  er å etablere et rideanlegg, det er nå etablert to ridebaner, og de har overtatt deler av et modulbygg som skal fungere som klubbhus.
Neste steg i prosjektet er å bygge en stall inne på området. Stallen vil bli hjertet i anlegget, og gjøre det enklere å arrangere ridestevner, treninger og andre arrangementer.

 

Søker: Kongsvik kirke

Prosjekt: Etablering av sosiale møtearenaer der fysisk aktivitet og sosialt fellesskap samt inkludering er fokus

Gave: kr. 50.000

Kongsvik kirke ønsker å etablere sosiale arenaer som første ledd i f.eks. sansehage og som et lokalt bidrag i “Leve hele Livet”. Lavterskeltilbud der ung og gammel kan delta sammen, Gi mulighet til fysisk aktivitet og glede ved samhandling. Forebygge ensomhet gjennom blant annet å legge til rette for refleksjon og latter samtidig som man er fysisk aktiv.

 

Søker: Kjeldebotn Musikkforening

Prosjekt: Nye uniformer

Gave: kr. 75.000

Kjeldebotn Musikkforening  består av en gjeng spilleglade amatører. Korpset har vært en viktig del av bygda helt fra begynnelsen. Musikkforeningen skal feire 120 årsdagen med en fin fin konsert, og ønsker da å stille opp med  helt nye uniformer som passes hvert enkelt medlem. 

 

Søker: Evenesmark Vel/ IL 

Prosjekt: Rehabilitering av lysløype Moan 

Gave: kr. 50.000

Laget er eier av lysløpa på Moan. Lysløypa trenger oppgradering og fornyelse. Ledningsnett samt armatur m/festemateriell må skiftes i en lengde på ca. 700 m. 

 

Søker: LNT Nordland fylkeslag, Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte 

Prosjekt: Med hodet i fatle og nyrene i en maskin feirer vi 30 + 20 år Nordland rundt 

Gave: kr. 15.000

LNT Nordland har rundt 260 medlemmer i Nordland. Cirka 130 av disse er pasienter som er enten nyresyke eller transplantert med nyre, lever, hjerte, pancreas eller lunger, noen av dem med flere. Helgen 4. til 6. mars skal dearrangere fylkeslagets 30-årsdag og ungdomsgruppas 20-årsdag med fagseminar, fylkesårsmøte og jubileumsfest i Bodø, med streaming til 5 steder rundt om i fylket.

 

Søker:  Evenes skytterlag 

Prosjekt:  Bevegelig målbane for kaliber.22. MRT 202

Gave: kr.  25.000

Skytterlaget skal etablere korthold bevegelig målbane / elgbane for kaliber 22. Dette vil gi et rimelig treningstilbud for jegere/ skyttere.

 

Søker:  Evenes kommune

Prosjekt:  Beskyttelsesgulv Flerbrukshallen 

Gave: kr.  100.000

For å kunne bruke den nybygde Flerbrukshallen til andre arrangementer enn treninger, så er det nødvendig med et beskyttelsesgulv for nettopp å beskytte idrettsgulvet som er lagt. Det ligger i ordet Flerbrukshall at den skal ha flere bruksområdet, og da må de legge til rette for det.

 

Søker:  Hålogalandsrådet

Prosjekt:  Konferansen “Ung Skaperkraft”

Gave: kr.  100.000

Konferansen gjennomføres 23. februar 2022 på to steder samtidig, hhv. ved UiT Narvik og ved Thon Arena N-N i Harstad. Målgruppen for konferansen unge voksne som har en idé eller drøm om å starte opp egen bedrift, samt alle nyetablerte gründere og entreprenører i regionen. Etter konferansen vil næringsansvarlige i hver kommune følge opp de som deltar. Prosjektet støttes også av Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank og Sparebank 680 Nord.

 

Neste søknadsfrist er 1. april 2022. Kan du søke? Ta testen her, og sjekk gjerne våre spørsmål og svar.

Relaterte poster

Takk for søknaden.
Nyt resten av dagen din!