Kan jeg søke?

Nytt gavedryss til Ofoten!

Styret har foretatt nye gavetildelinger - les mer om hvem som har fått støtte denne gangen   I denne tildelingsrunden lå det 25 søknader på styrets bord, summert til ca. kr. 2.100.000. Styret og daglig leder i sparebankstiftelsen gleder seg stort over at det er så mange flotte tiltak og gode prosjekter på gang i…

Vi skal gi muligheter til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet. Sparebankstiftelsen skal sikre at kapitalen som er opparbeidet i Sparebank 68° Nord, kommer lokalsamfunnet til gode. Sparebankstiftelsens arbeid er å forvalte midlene, og å dele ut av gavebeløp til positive formål på den 68. breddegrad.

Follow us on Facebook

Styret har foretatt nye gavetildelinger – les mer om hvem som har fått støtte denne gangen

 

I denne tildelingsrunden lå det 25 søknader på styrets bord, summert til ca. kr. 2.100.000. Styret og daglig leder i sparebankstiftelsen gleder seg stort over at det er så mange flotte tiltak og gode prosjekter på gang i vår region. Vi skulle så gjerne kunne imøtekommet samtlige søkere, men det er nok dessverre i overkant av hva vi har mulighet til. Vi hjelper likevel til så langt vi kan, og fortsetter å heie på alle lokale ildsjeler som får gode ting til å skje!

 

Visste du at det er overskuddet fra Sparebank 68° Nord som gjør det mulig for oss å dele ut gaver til gode og samfunnsnyttige formål i vårt nærområde? Takk for at du bruker din lokale sparebank og er med på å tilføre mer verdi – helt lokalt.

 

Følgende gaver ble tildelt:

 

Søker: Team Rynkeby Arctic – sykler for Barnekreftforeningen

Prosjekt: Transporthenger til bruk under arrangementer, sykkelritt og skoleløp

Gave: 125.000

Team Rynkeby Arctic er et veldedighetssykkellag fra Nord-Norge som samarbeider med Barnekreftforeningen. De jobber for å skaffe midler til forskning på barnekreft gjennom gode samarbeidspartnere, gode ambassadører og aktiviteter rettet mot barn.

I 2023 arrangerer Team Rynkeby Arctic flere skoleløp blant annet på; Leknes, Stamsund, Laukvik, Sortland, Harstad og Salangen. Hensikten er å rette fokus på barn og familier som er rammet av sykdom og bidra til innsamling til saken. For at Team Rynkeby Arctic også i fremtiden skal kunne planlegge og gjennomføre aktiviteter rettet mot barn i vår region, frakte utstyr og sikre fortsatt fokus på barnekreftsaken, søker de hjelp fra Sparebankstiftelsen til innkjøp av egen transporthenger. Denne gaven er gitt som et spleiselag mellom Sparebankstiftelsene 68° Nord i Harstad, Lofoten og Ofoten.

 

Søker: Fjelldal og Ramstad sanitetsforening

Prosjekt: «Kanskje kommer kongen» 2023

Gave: 5.000

Fjelldal og Ramstad sanitetsforening er en forening med 23 medlemmer som jobber for kvinners helse og livsvilkår fra vugge til grav. I 2023 har foreningen prosjektet, “Kanskje kommer kongen” , hvor målet er å gjennomføre minst tre arrangement, hvor hjemmeboende eldre, enslige og par, samt beboere ved omsorgssenteret kan møtes til sosialt samvær med et appetittvekkende måltid.

 

Søker: Evenes fotballklubb

Prosjekt: Oppstartskostnader ved etablering av Evenes Fotballklubb

Gave: 15.000

Prosjektet går ut på å etablere og drive Evenes Fotballklubb. Klubben skal delta i seriespill i 5.divisjon, som er kretsens laveste divisjon, og har som mål å være et lavterskeltilbud og en klubb der trivsel og inkludering er verdier som settes høyt. I tillegg til å være en lokal fotballklubb, har de som mål å bidra til integrering av både personell fra Evenes flystasjon, andre tilflyttere og flyktninger. Til oppstart trenger de tilskudd til blant annet, draktsett, utstyr og materiell, samt annet lagsutstyr.

 

Søker: Midtre Hålogaland Friluftsråd

Prosjekt: Aktiviteter for bedre folkehelse – Friskliv

Gave: 25.000

Friluftsrådet arbeider med oppgaver av betydning for befolkningen i hele regionen samlet, og hovedfokuset er på hverdagsfriluftslivet. Prosjektet,  «Friskliv-aktiviteter for bedre folkehelse», har som mål å gi mennesker som har særlige helseutfordringer støtte, opplæring og tilrettelegging i aktiviteter som passer for dem. Dette skal oppnås gjennom å tilby gratis aktiviteter som er helsefremmende og lavterskel, som organiserte og tilrettelagte treninger og turer.  

 

 

Søker: Kjerstad Vegkomite Almenningskai

Prosjekt: Fornye redningsstiger og merking på kai

Gave: 10.000

Kjerstad Vegkomite Almenningskai er en forening som har som mål å vedlikeholde kai og noen veger på Kjerstad i Tjeldsund kommune. En eldre betongkai trenger å sikres bedre da det er mange, både båtfolk og badende, som benytter seg av kaia året rundt. Det er behov for nye redningsstiger og markeringer for å gjøre kaia tryggere for alle.

 

Søker: Narvik Skolekorps

Prosjekt: Digitalisering av notearkiv

Gave: 25.000

Narvik Skolekorps er lokalisert i sentrum av Narvik. Korpset har lange tradisjoner og startet som guttemusikk i 1950, og har i dag 39 aktive medlemmer. Korpset er veldig aktivt og jobber stadig for å rekruttere flere medlemmer som kan berike kommunens kulturliv i årene framover. De jobber nå med å digitalisere notearkivet sitt og får tilskudd til å skaffe nettbrett til korpset medlemmer.

 

Søker: Tjeldsund Husflidslag

Prosjekt: Rehabilitering av lokale til Tjeldsund Husflidslag

Gave: 16.000

Tjeldsund Husflidslag er medlem av Norges Husflidslag, og har som formål «å arbeide for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk». De ønsker å isolere veggene på kjøkkenet i foreningens lokaler for å kunne benytte seg av kjøkkenet på vinteren.

 

Søker: Kjeldebotn Båtforening

Prosjekt: Kjeldebotn folkebadstue

Gave: 45.000

Høsten 2022 kalte Kjeldebotn Bygdeutviklingslag inn til Badstuemøte i bygda. Det møtte opp representanter fra foreninger, privatpersoner og næringsliv, og det ble entusiastisk utviklet en plan for etablering av badstue. Kjeldebotn Båtforening har tatt på seg oppgaven om å stå som organisator og prosjektleder for dette. Folkebadstuen skal være til nytte og glede for lokalbefolkningen, hyttefolk og tilreisende. Badstuen er ment å plasseres i småbåthavna sentralt i Kjeldebotn, siden området rundt kaia har mye potensial, og kan utvikles til et vakkert fellesområde. Området har vært en yndet badeplass opp gjennom årene, og en badstue vil komplimentere dette tilbudet og gjøre bading her til en sosial helårsaktivitet for både voksne og barn.

 

Søker: Lenvik bygdelag

Prosjekt: Innkjøp av benker

Gave: 12.500

Lenvik bygdelag ble stiftet 2022 for å samle bygda og gjøre det trivelig for alle. De har på kort tid passert 20 betalende medlemmer og har stort engasjement i bygda. I 2023 skal det gjennomføres 3 dugnader med rydding og merking av eksisterende turstier og fellesarealer. Her skal det settes ut raste- og hvilebenker som er produsert lokalt, og de søker midler for å kjøpe inn benkene.

 

Søker: Skogøys venner

Prosjekt: Restaurering av byssa ombord i Skogøy

Gave: 20.000

Skogøys venner er organisasjonen bak restaureringen av den 70 år gamle tidligere lokalbåten MS Skogøy. Byssa ble liggende under vann da Skogøy sank utenfor Stockholm i 2009. Da Skogøy kom tilbake til Norge i 2012 ble hele byssa revet. Nå er byssa under restaurering og det gjenstår å bygge opp anretningsbenk og utstyrsbenk. Når byssa er ferdig, vil de kunne tilby servering i den nyrestaurerte røkesalongen akterut.

 

Søker: Teodorklubben

Prosjekt: Markering av 20-årsjubileum for klubben

Gave: 10.000

Teodorklubben er en klubb for personer med nedsatt psykisk funksjonsevne. Klubben drives av 4 frivillige voksne ledere, og virksomheten legger opp til sosialt samvær og gode opplevelser for medlemmene. De har klubbkvelder, samvær med andre fra tilsvarende klubber i nærområdet, utflukter, grilling og andre tiltak som kan være med å skape trivsel i hverdagen for medlemmene. 2023 har Teodorklubben 20-årsjubileum og skal i den forbindelse arrangere 2 jubileumsfester for medlemmer og for inviterte gjester fra klubber i Harstad og Kvæfjord, samt fra Evenes og Tjeldsund. De søker tilskudd til bevertning og husleie i forbindelse med markeringene.

 

Søker: Evenes Frivilligsentral

Prosjekt: Lego er livet!

Gave: 10.000

Evenes Frivilligsentral forsøker å skape aktiviteter rettet mot alle innbyggerne i Evenes kommune. De satser på barn og unge og har blant annet ett flott etter-skoletidprosjekt gående. Nå ønsker de å invitere barn i alderen 8-12 år inn til aktivitetskvelder på sentralen hvor de kan bygge lego, og ha det sosialt og hyggelig sammen. Det legges opp til at barna kan komme og bygge sammen med både venner og/eller familiemedlemmer for å bygge bånd og lære på tvers av generasjoner. Det søkes om tilskudd til innkjøp av alderstilpassede legosett til dette prosjektet.

 

Søker: Norges Blindeforbund, avdeling Evenes syn- og mestringssenter

Prosjekt: Selvgjort er velgjort

Gave: 25.000

Evenes syn og mestringssenter er et rehabiliteringssenter eid av Norges Blindeforbund som holder til i Evenes. De arrangerer både rehabiliteringskurs og habiliteringskurs for synshemmede voksne, unge voksne og familier hvor minst et av familiemedlemmene er synshemmet.  De planlegger kurs i håndtering av praktiske hverdagsferdigheter for synshemmede og søker tilskudd til dette. Kurset vil vi ha fokus på temaer som renhold av hus og hjem, klær, hygiene, matlaging, håndtering av verktøy, vanlige gjøremål som rengjøring av sluk/vannlås, brannvern, små reparasjoner med mer. Dette er temaer som gjøre deltagerne i stand til å mestre hverdagslige gjøremål, men som også vil gjøre dem tryggere i en jobb og skolesituasjon med alle sine forventninger og krav. 

 

Søker: Bjerkvik IF

Prosjekt: Nye Led Lys på Bjerkvik stadion

Gave: 100.000

For første gang siden 2018 skal Bjerkvik IF og Gratangen IL stille med samarbeidslag i fotball for A-lag herrer og seniorlagdamer. Kampene skal spilles på Bjerkvik stadion, og Bjerkvik IF og Gratangen IL står sammen bak søknaden, og stiller også lag sammen i aldersbestemt fotball. Når Bjerkvik IF la nytt kunstgress på sin fotballbane i 2010/2011 overtok de lysmastene med armaturer fra Narvik stadion som akkurat hadde fått nye lysmaster og armaturer. Armaturene var allerede da gamle og i dag blir ikke lysene godkjent for spill i mørket, og Bjerkvik IF har fått beskjed fra Fotballkretsen at banen ikke blir godkjent for spill i mørket med de armaturer som er rundt banen i dag. For å kunne spille kamper og trene på Bjerkvik stadion også når høstmørket faller på, søker de om tilskudd til anskaffelse av nye LED-lys.

 

Søker: Márkomeannu

Prosjekt: Kulturelt program på Márkomeannu 2023

Gave: 10.000

Márkomeannu er en samisk festival på Gállogieddi i Evenes kommune. Festivalen har en klar samisk profil, og Márkomeannu presenterer samiske artister, kunstnere og kulturutøvere fra hele Sápmi på festivalen. Programmet er variert og du finner både musikk, visuell kunst, scenekunst, litteratur, seminarer, idrett, vandringer, marked, barne- og ungdomsprogram på festivalen. I 2023 kommer barn opp til 13 år kommer inn gratis på festivalen, og alle ungdomsskoleelever i Tjeldsund og Evenes kommuner får tilbud om gratisbillett. Márkomeannu er et svært viktig kulturtilbud, både for hele den samiske befolkningen, men også for alle i lokalbefolkningen. 

 

Søker: Framnes Vel

Prosjekt: Bålpanner i Framnesfjæra

Gave: 5.000

Framnes Vel er en forening som skal ivareta beboere på Framnes sine interesser. Framneslia er et populært friluftsområde. Mange går tur der og om sommeren er det fine bademuligheter. Velforeningen ønsker at alle som ferdes i området skal kunne grille og kose seg på fine sommerdager. For å hindre at svaberg blir skadet av bålvarmen ønsker de å sette opp to bålpanner tilgjengelig for alle og søker tilskudd til dette.

Relaterte poster

Takk for søknaden.
Nyt resten av dagen din!