Kan jeg søke?

Nye tildelinger i 2021

Her kan dere lese hvem som fikk tildelt midler i denne omgang. Neste søknadsfrist er 01. oktober 2021.

Vi skal gi muligheter til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet. Sparebankstiftelsen skal sikre at kapitalen som er opparbeidet i Sparebank 68° Nord, kommer lokalsamfunnet til gode. Sparebankstiftelsens arbeid er å forvalte midlene, og å dele ut av gavebeløp til positive formål på den 68. breddegrad.

Follow us on Facebook

Innen søknadsfristen 01. mai mottok Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank 28 søknader fra engasjerte lag og foreninger i Lofoten. 

Her kan dere lese hvem som fikk tildelt midler i denne omgang.

Neste søknadsfrist er 01. oktober 2021.

 

 

Søker: Fremtiden i våre hender, nord.
Prosjekt: Lofoten Hobbyverksted
Tildeling: Kr. 50 000,-

Fremtiden i våre hender Lofoten ønsker å utvikle hobbyverksted/gjenbruksverksted med tilhørende gratis utlånsordning for verktøy i Vågan og Lofoten. Dette er et gratis lavterskeltilbud hvor fokuset er gjenbruk, reparasjon og å stimulere enkeltpersoner og miljøer til å ta vare på bruksting og utstyr. Lofoten hobbyverksted er et lavterskeltilbud med særlig fokus på sosial inkludering av barn og unge samt integrering av nye tilflyttere.

Facebook

 

 

Søker: LofotVolley
Prosjekt: Lofoten Beach festival
Tildeling: Kr. 40 000,-

LofotVolley har siden 2017 arrangert Lofoten sandvolleyballturnering sammen med Norges Tour. Turneringen er delt i to hvor det er en for aktive spillere og en for ungdom som ønsker å spille volleyball uansett ferdighet, nivå eller bakgrunn. Målet er en uke og helg med masse aktiviteter hvor både barn, unge, gamle og familier kan komme og se på og delta i forskjellige idretter og aktiviteter. Det skal være et lavterskeltilbud og det legges vekt på at økonomi ikke skal være et hinder for deltakelse. Klubben samarbeider med flere idretter og organisasjoner som ønsker å være med på arrangementet. Målet er å gjøre dette til en uke og helg med masse aktiviteter for barn, unge og familier.

Facebook

 

 

Søker: Napp skytterlag
Prosjekt: Lavterskel prosjekt
Tildeling: Kr. 15 000,-

Napp skytterlag jobber med ungdommer innen blinkskyting og har fokus på sikkerhet og respekt for det klubben driver med. De har et lavterskeltilbud og har søkt om støtte slik at ungdommen kan få kjøpe billig ammunisjon for å skyte på blink.

 

 

Søker: Steinfjorden bygderåd
Prosjekt: Skateboardrampe, Steinfjorden nærmiljøanlegg
Tildeling: Kr. 40 000,-

Steinfjorden bygderåd har et nærmiljøanlegg med muligheter for en rekke aktiviteter. På plassen har det stått en skateboardrampe som ble tatt av stormen i år. Skateboardrampen ble mye brukt av både barn, ungdom og voksne. De søker om støtte til å få på plass en ny skateboardrampe.

 

 

Søker: Kabelvåg innbyggerforening
Prosjekt: En pust i bakken
Tildeling: Kr. 20 000,-

Kabelvåg er et populært utfartsområde for folk i alle aldre og de har et rekreasjonsområde i marka som benyttes til alt fra fotturer, skigåing, fjell, fiske osv. De søker om støtte til flere benker og søppelkasser som kan plasseres ut i lokalmiljøet. De ønsker å skape mer trivsel og oppfordre flere til å gå på tur og ta del i lokalsamfunnet.

 

 

Søker: Gravdal opp og fram
Prosjekt: Klokkarvika friluftsområde
Tildeling: Kr. 85 000,-

Gravdal opp og frem søker om støtte for å tilrettelegge området Klokkarvika slik at det kan bli en møteplass for alle mennesker i alle aldre i hele Lofoten. Prosjektet vil bidra til at flere kommer seg ut i naturen. De søker om støtte til tilretteleggelse av veier, gapahuker, bålplasser, frisbeegolfbane og en naturlig aktivitetspark for barn.

 

 

Søker: Lofoten krigsmuseum
Prosjekt: Utbedring av Lofoten krigsmuseum, og kanoner
Tildeling: Kr. 20 000,- (øremerket oppussing av kanoner utendørs)

Lofoten krigsmuseum ble startet av veteraner fra den annen verdenskrig i Lofoten. Andre verdenskrig rammet Lofoten hardt og historien er viktig å formidle til kommende generasjoner. De søker om støtte til utbedring av lokalene og til å få malt og satt i stand kanonene som står utenfor museet.

 

 

Søker: Vestvågøy historielag
Prosjekt: Minnelund – «Distriktslæge Schumacher´s Børn»
Tildeling: Kr. 30 000,-

Distriktslæge Didrik Ferdinand Schumacher og hans kone fikk bygd en minnelund ved Buksnes kirkegård etter at de mistet 7 barn. Familien har også slektskap til flere kjente personligheter i norsk historie hvor en statsminister, forfattere og flere andre kjente personligheter er nevnt. På minnelunden finnes det også to europeiske lerketrær som er meget sjeldne i Nord Norge. Vestvågøy historielag søker om støtte til oppussing av minnelunden hvor det også vil bli laget en minnetavle med elektronisk link slik at man får vite hele historien. Minnelunden kan besøkes av allmennheten og kan ha spesielt interesse for skoler som vil lære sine elever norsk historie.

 

 

 

 

Kan du søke?

Ta testen, se om du kan søke. Eller les mer under spørsmål og svar.

Relaterte poster

Takk for søknaden.
Nyt resten av dagen din!