Kan jeg søke?

Nye tildelinger fra Sparebankstiftelsen 68° Nord Lofoten

Her kan du se hvem som fikk tildelt midler i denne omgang.

Vi skal gi muligheter til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet. Sparebankstiftelsen skal sikre at kapitalen som er opparbeidet i Sparebank 68° Nord, kommer lokalsamfunnet til gode. Sparebankstiftelsens arbeid er å forvalte midlene, og å dele ut av gavebeløp til positive formål på den 68. breddegrad.

Follow us on Facebook

Nye tildelinger fra Sparebankstiftelsen 68° Nord Lofoten.

 

Søker: Vest- Lofoten damekor
Prosjekt: Prosjektkor
Tildeling: Kr. 30 000,-

Vest-Lofoten damekor ble stiftet i 2010 og har gjennom flere år opparbeidet seg en sterk identitet og tilhørighet i Lofoten. Dette er et kor på 22 medlemmer med bredt aldersspenn, med medlemmer fra 20 til 72 år. Vest- Lofoten damekor søker om økonomisk støtte for å kunne realisere et prosjekt med å danne et prosrektkor for nyankomne flyktinger. Prosjektet har som mål å fremme mangfold og frihet gjennom musikk, samtidig som det gir en hjertelig velkomst til nyankomne ukrainske flyktninger. Målsetningene for prosjektet er kulturell integrasjon, mangfold, inkludering, velkomst og støtte. 

 

Søker: Djevelportens forening
Prosjekt: Turstien til Djevelporten og Fløya
Tildeling: Kr. 50 000,-

Djevelportens forening har siden 2018 arbeidet med finansiering av rehabilitering og bygging av sti/trapp til Djevelporten og Fløya. Prosjektet har som mål å utbedre aktivitetstilbudet i regionen for lokale og besøkende, redusere risiko for personskader, samt bidra til å verne sårbar natur for unødig og uopprettelig slitasje. Målet for prosjektet omfatter utbedring av sti fra Svolvær sentrum til Djevelporten og Fløya, samt skilting, merking og sikring i området. Med sin nærhet til sentrum har oppgraderingen gitt særlig positiv virkning på det lokale aktivitetstilbudet. Slik turstien fremstår i dag gir den unge, eldre og utrente tilgang på det populære turmålet. Tiltaket skal gi en tryggere og mer tilgjengelig turopplevelser for alle aldre og brukergrupper.  

 

Søker: Reine velforening
Prosjekt: Bærekraftig julefeiring
Tildeling: Kr. 30 000,-

Reine velforening har julelys som trenger oppgradering og vedlikehold slik at de kan brukes igjen år etter år.  Det betyr mye for lokalsamfunnet at hele Reine er pyntet opp til en fin og trivelig adventstid selv om mørket faller på. Det er tradisjon med nissefest for barn og at korpset spiller julesanger og velforeningen ønsker å videreføre dette for å samle hele kommunen. Reine Velforeningens formål er å fremme innbyggernes felles interesse i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø og beboernes trivsel og sikkerhet.

 

Søker: Qltura fritidsklubb
Prosjekt: Åpen hall
Tildeling: Kr. 30 000,-

Qltura fritidsklubb er en kommunalt eid fritidsarena for ungdom fra 8.klasse – 19 år. Klubbens motto er: Et sted å være – et sted å lære. I klubben skal ungdommene møte trygge og åpne voksne og de skal kunne prøve seg på ulike aktiviteter som musikk, film/foto, podcast, ulike uteaktiviteter i tillegg til de typiske klubbaktivitetene som biljard, bordtennis og data. Det er gratis å gå på fritidsklubben. Ungdommene på klubben etterspør et aktivitetstilbud i helgene og Qltura fritidsklubb søker på midler for å få til et tilbud som både inneholder en hovedaktivitet som volleyball/basketball eller en uteaktivitet. Det skal også inneholde lek og en sosial del hvor man blir kjent med hverandre og hvor man kan samles rundt ei bålpanne ute eller med frukt og kjeks inne. 

 

Søker: Moskenes Jeger- og fiskeforening
Prosjekt: Oppgradering av skytterhus
Tildeling: Kr. 60 000,-

Moskenes Jeger og Fiskeforening skal ivareta medlemmenes interesse for friluftsliv, jakt og fiske. Foreningen jobber aktivt for kunnskapsformidling av spesielt jakt og fiske i lokalsamfunnet, men ønsker å skape flere fritidstilbud for alle. Moskenes Jeger og Fiskeforening ønsker å sette i gang et prosjekt for å skape flere måter for barn og unge å holde seg i fysisk aktivitet på. De har et skytterhus som trenger vedlikehold og søker støtte for å utbedre det. 

 

Søker: Ballstad Ungdoms- og idrettslag
Prosjekt: 3ér baner og 5ér mål
Tildeling: Kr. 60 000,-

Ballstad Ungdoms- og idrettslag er en liten klubb som holder til i et fiskevær med ca 1000 innbyggere der alt er basert på frivillighet. Idrettslaget har et flott kunstgressanlegg på Ballstad Stadion og de ønsker tilskudd for å kjøpe nye mål tilpasset de yngste spillerne. For de minste anbefales det 3ér baner og klubben søker om støtte til innkjøp av dette. For de nest yngste søkes det om midler til innkjøp av 5ér-mål. I 2023 feirer klubben 100 år. 

 

Søker: Svolvær alpinklubb
Prosjekt: Tilskudd tråkkemaskin
Tildeling: Kr. 75 000,-

Svolvær alpinklubb er en aktiv alpinklubb som drives utelukkende på dugnad. Klubben har ansvar for drift av Kongstind alpinsenter, alpintreninger for barn og voksne og drift av skistue. Kongstind alpinsenter er et  viktig fritidstilbud for barn og voksne i Vågan kommune. Noen trener aktivt alpint, mens andre bruker bakken til lek og moro. Det arbeides iherdig for at bakken skal bli stadig bedre og tilgjengelig for alle brukergrupper og de er nå midt i en stor opprusting av alle fasiliteter i bakken. Tråkkemaskiner er en forutsetning for å kunne drive en alpinbakke og Svolvær alpinklubb søker om støtte til å kjøpe en ny (brukt) tråkkemaskin.

 

Søker: Nusfjord Vel
Prosjekt: Varmepumpe
Tildeling: Kr. 25 000,-

Nusfjord Vel består av medlemmer som bor i, eller som har tilknytning til Nusfjord. Velforeningen overtok på 70-tallet et gammelt forsamlingshus/bedehus, kalt “Huset”. “Huset” er bygd i ca. 1881 og er et knutepunkt for befolkningen i Nusfjord (og utflytta Nusfjordinger) og blir brukt til all slags bygdeaktiviteter. I og med at “Huset” er gammelt og at eneste varmekilder er panelovner så søkes det nå om tilskudd for å kjøpe inn varmepumpe. 

 

Søker: NMK Lofoten Motorsport
Prosjekt: E – sport
Tildeling: Kr. 65 000,-

NMK Lofoten driver med motorsport på Evjen motorsportsenter. E -sport er en aktivitet som kan fange opp barn/unge som faller utenfor fysisk sport. E- sport er billøp/dataspill på play station med ratt, pedaler og stol og fungerer som en simulator. NMK Lofoten Motorsport tilbyr faste treninger, fellesskap og en arena hvor alle barn kan oppleve mestring uavhengig av sitt utgangspunkt. E -sport er en populær og stigende sport og klubben har søkt om støtte for å gå til innkjøp av utstyr til dette.

 

Søker: IL Blest
Prosjekt: Sanitæranlegg Borg
Tildeling: Kr. 50 000,-

IL  Blest er et idrettslag i Borge med ca. 200 medlemmer. Idrettslaget har aktiviteter innenfor ski, håndball og fotball i tillegg til minigruppe og seniorgruppe. Utover dette bygges det anlegg for generell bruk av naturen, herunder ski/turløype og frisbeegolfbane. IL Blest har over mange år bygd og driftet en skiløype/ turløype i nærområde. Denne er populær sommer og vinter og i 2022 åpnet det også en frisbeegolfbane i tilknytning til løypa. Dette er et godt bidrag til folkehelsen da frisbeegolf treffer de som ikke er så aktiv innenfor lagidrett mv. Det gir samtidig noen utfordringer, da det ikke er noen muligheter for å gå på toalett og klubben søker om støtte til sanitærbygg som skal plasseres i nærheten. 

 

Søker: Leknes håndballklubb
Prosjekt: Romjulscupen 2023
Tildeling: Kr. 9 000,-

Leknes Håndballklubb skal dra i gang Romjulscup 3. juledag 2023. Det blir mye stillesitting i jula og LHK ønsker å bidra til aktivitet for store og små. De skal i anledning Romjulscupen innvie ny LHK- kafé i Lekneshallen, og søker samtidig tilskudd til innredning av kafeen med nødvendig utstyr, samt å kunne smykke den med logo, banner, osv. Klubben ønsker tilskudd blant annet til premie for deltakerne, markedsføring og promotering av cupen, for å få flest mulig til å delta og til å møte opp som tilskuere.

 

 

Kan du søke?

Ta testen, se om du kan søke. Eller les mer under spørsmål og svar.

Relaterte poster

Takk for søknaden.
Nyt resten av dagen din!