Kan jeg søke?

Nye tildelinger fra Sparebankstiftelsen 68° Nord Lofoten

Her kan du se hvem som fikk tildelt midler i denne omgang.

Vi skal gi muligheter til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet. Sparebankstiftelsen skal sikre at kapitalen som er opparbeidet i Sparebank 68° Nord, kommer lokalsamfunnet til gode. Sparebankstiftelsens arbeid er å forvalte midlene, og å dele ut av gavebeløp til positive formål på den 68. breddegrad.

Follow us on Facebook

Sparebankstiftelsen 68° Nord Lofoten hadde søknadsfrist 01.april i 2024. Her kan du lese om de som har søkt og fått tildelt midler i denne runden.
Neste søknadsfrist er 01. oktober 2024.

 

Søker: Bøstad kfum kfuk speidere
Prosjekt: Kjøp av kjøkkentelt
Tildeling: Kr. 25 000,-

Bøstad KFUK – KFUM – speidere er medlem i Norges KFUK – KFUM – speidere som er en organisasjon som er åpen for alle uten hensyn til tro, religion, etnisk tilhørighet eller nasjonalitet. Bøstadspeiderne har hatt stor vekst det siste året, og teller nesten 50 barn og ungdom. Bøstad KFUK – KFUM – speidere holder speidermøtene en gang i uka gjennom hele året. De er mye ute og har ulike aktiviteter.

Speiderne reiser på speiderleirer rundt omkring i Norge og har også arrangementer lokalt. De lager ofte mat ute og ser behov for bedre fasiliteter når det kommer til matlaging og bespisning av mange personer. De ønsker å investere i kjøkkentelt med plass til ca 50 personer og har søkt om støtte til dette.

 

Søker: Røst teaterlag
Prosjekt: Querinis eventyrlige labyrint
Tildeling: Kr. 25 000,-

Røst Teaterlag er en ideell forening som legger til rette for aktiviteter innen teater, dans og sang/musikk for barn og unge på Røst i Lofoten.

Querinis eventyrlige labyrint er et scenekunstprosjekt hvor samskaping og involvering på tvers av generasjoner og sosiale lag står sentralt. Alle som er med foran og bak scenen, er deltakende i utformingen av innhold og form. Prosjektet ledes av profesjonelle instruktører og involverer både amatører og profesjonelle, med særlig vekt på barn og ungdom. Prosjektet vil bruke teater, dans, musikk og sang som verktøy for å øke kunnskapen om egen lokalhistorie, skape stolthet og styrke lokal tilhørighet. 

 

Søker: UL Ørnen
Prosjekt: Nytt brannvarslingsanlegg
Tildeling: Kr. 20 000,-

UL ØRNEN er et ungdomshus som blir brukt av mange. Det gamle brannvarslingsanlegget ble anskaffet i 1994 og er lite tilfredsstillende etter dagens standard. De har derfor søkt om støtte til nytt brannvarslingsanlegg og utarbeidelse av ny brannteknisk tilstandsanalyse. 

 

Søker: Svolvær skoles musikkorps
Prosjekt: Nye uniformer
Tildeling: Kr. 35 000,-

Svolvær drill består av 26 glade jenter og en gutt i alderen 7-16 år. Drilltroppen har mange små og store drill/parade-oppdrag gjennom året. Svolvær drill er en drilltropp i vekst og søker om midler for å kjøpe like uniformer til alle. 

 

Søker: Storfjord og omegn grendelag
Prosjekt: Lekeplass
Tildeling: Kr. 20 000,-

Storfjord og omegn grendelag ligger i Vestvågøy kommune. Grendelaget har et grendehus med stort friluftsområde i umiddelbar nærhet av skog og fjæra. De arrangerer ulike aktiviteter som st.hans, påskerebus, julegrantenning etc. Grendelaget har gapahuk og grillhytte. De ønsker å etablere lekeplass og har søkt om støtte til dette.  

 

Søker: Henningsvær innbyggerforening
Prosjekt: Henningsværs historiske linjer inn i fremtiden
Tildeling: Kr. 20 000,-

Henningsvær innbyggerforening  jobber for å fremme stedets vekst og utvikling. De jobber for at det skal tenkes helhetlig og langsiktig når stedet utvikles. Prosjektet går ut på å engasjere til dugnad for å få gjort ulike oppgaver som tilfaller fellesskapet. De søker om midler til å gå til innkjøp av materiell slik som blomster til utplanting i fellesområder, maling og materiell for reparasjon av benker, gjerder, nye holdere for flaggstenger og mye mer.

 

Søker: Reine velforening
Prosjekt: Vannviktig
Tildeling: Kr. 25 000,-

Vannviktig er et prosjekt med fokus på sikkerhet i og ved vann for barn, unge og voksne i Moskenes kommune, i basseng, innsjø og hav, året rundt. Svømmekurs, livredningsøvelser, temadager og aktivitetshelger skal arrangeres. Pengene skal gå til utdanning av frivillige voksne til å stille opp som vakter på vannaktiviteter, innkjøp av nødvendig utstyr, leie inn svømmelærer/ instruktør/veileder.

 

Søker: Vågal brettklubb
Prosjekt: Lofoten skatehall i Svolvær
Tildeling: Kr. 50 000,-

Vågal Brettklubb ble stiftet i 2016 av ildsjeler med bakgrunn fra surf, snowboard og skateboard. All aktivitet som gjøres er hundre prosent dugnadsbasert. I februar 2024 inngikk Vågal Brettklubb en leieavtale på lokaler til innendørs skatehall i Svolvær. I den forbindelse søker de midler for å bygge varige skate- elementer som vil komme barn og unge til gode når de starter opp med åpen hall og offentlige arrangementer.  Skateboard er en aktivitet som krever lite avansert utstyr og samtidig er lett å organisere. De ønsker å vise at skateboard er en inkluderende og sosial aktivitet med stor mestringsfølelse for utøveren, uavhengig av nivå. 

 

Søker: Vestresand og omegn grendelag
Prosjekt: Ny hetteoppvaskmaskin til Haukland ungdomshus
Tildeling: Kr. 20 000,-

Grendelagets arrangerer flere aktiviteter gjennom året for å skapet bolyst i bygda, og et knutepunkt for aktivitetene er Haukland ungdomshus som drives på dugnad. Grendelagets motto er “vi bygger bygd”. Grendelaget søker om støtte for å kjøpe ny hetteoppvaskmaskin. 

 

Søker: Gravdal UIL Fotball
Prosjekt: Rullestolrampe og tribune
Tildeling: Kr. 50 000,-

Gravdal UIL Fotball er et idrettslag som engasjerer rundt 120 barn og unge.
De ønsker å bygge rullestolrampe til sitt klubbhus, samt en tribune med integrert lagerplass for plasskrevende utstyr. Etter rehabilitering av klubbhus ser de økt interesse fra publikum og har i den forbindelse behov for å forbedre tilgjengeligheten, både ved å få på plass rullestolramper, og å få til en tribune hvor de kan tilby tilskuere god utsikt til banen.

 

Søker: FK Lofoten
Prosjekt: Fremover i lag
Tildeling: Kr. 50 000,-

Fremover i lag er et prosjekt som som skal være med på å skape morgendagens helter. Prosjektet retter seg mot barn og ungdom hvor FKL/KIL ønsker å gi et ekstra tilbud til de yngste utøverne. Formålet med prosjektet er å skape entusiasme og motivasjon både hos de yngste og de voksne gjennom ulike aktivitetstilbud som løkkesøndag, fotball før frokost, fotball SFO, fotballskoler, besøksvenn og byttekvelder m.m.

 

Søker: Napp Skytterlag
Prosjekt: Miljøtiltak
Tildeling: Kr. 10 000,-

Napp skytterlag søker om støtte til å gjennomføre miljøtiltak på området. Tiltakene skal gjøres i nedslagsfeltet til 100 og 200 m. Dette gjelder opptak og bortfrakting av gummidekk, samt å erstatte nedslagsfelt med sand og subb.

 

Søker: Hermannsvika Park
Prosjekt: Hermannsvika Park
Tildeling: Kr. 75 000,-

Hermannsvika Park ligger i Stamsund. Foreningen «Hermannsvika Park» utvikler nå området for å skape en sosial møteplass for alle. De ønsker spesielt å tilrettelegge for barn og ungdom, men også for voksne, eldre og funksjonshemmede. De ønsker å fremme aktiviteter som har lav terskel for å komme seg ut i naturen, og samtidig skape en trivelig møteplass. For å skape dette ønsker de å etablere holdbare stier som er både rullestol -og barnevognvennlige, etablere gapahuk med grillplass, frisbeegolf, klatrepark, fotballøkke, treningsapparater/balanseløype/lekepark, sykkelløype, hundepark, sandvolleyball, teltplass, vennebenker med utsikt ut over Vestfjorden mm. De har søkt om støtte til videre utvikling av Hermannsvika Park.

Hermannsvika

 

 

 

Kan du søke?

Ta testen, se om du kan søke. Eller les mer under spørsmål og svar.

Relaterte poster

Takk for søknaden.
Nyt resten av dagen din!