Kan jeg søke?

Nye gavetildelinger

Vi har i styremøte 7. juni 2021 foretatt nye tildelinger av gaver. Til dette møtet forelå 18 søknader om gave, summert til ca. 1,5 millioner. Vi skulle gjerne imøtekommet samtlige, dessverre har vi ikke mulighet til det. Søknadene viser at vi har aktive lokalsamfunn med gode prosjekter for å utvikle disse videre.   Styret foretok…

Vi skal gi muligheter til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet. Sparebankstiftelsen skal sikre at kapitalen som er opparbeidet i Sparebank 68° Nord, kommer lokalsamfunnet til gode. Sparebankstiftelsens arbeid er å forvalte midlene, og å dele ut av gavebeløp til positive formål på den 68. breddegrad.

Follow us on Facebook
Vi har i styremøte 7. juni 2021 foretatt nye tildelinger av gaver.

Til dette møtet forelå 18 søknader om gave, summert til ca. 1,5 millioner. Vi skulle gjerne imøtekommet samtlige, dessverre har vi ikke mulighet til det. Søknadene viser at vi har aktive lokalsamfunn med gode prosjekter for å utvikle disse videre.

 

Styret foretok følgende tildelinger:

 

Søker: Ofoten fjellsportsklubb

Prosjekt: Klatre- og skatehall i Sør-Ofoten (Bilde)

Gave: 100.000

Ofoten Fjellsportsklubb er en nyoppstartet idrettsklubb som arbeider for å tilrettelegge for fjellsport i Ofoten. Klubben har base i Kjeldebotn, og planlegger et multisportsenter tilrettelagt for klatring og skating. Ved siden av multisportssenteret vil det etableres «pumptrack» -inspirert stisykkelløype.

 

Søker: Evenes Husflidslag 

Prosjekt: Kjøp av stoler til Andersengården

Gave: 25.000

Husflidslaget holder til i Andersengården i Bogen. Dagens inventar av stoler er gaver fra bedrifter eller utrangerte kontorstoler fra privatpersoner. De fleste stolene er nå utslitt og skranglete, og det er behov for fornyelse.  

 

Søker: Narvikregionen Næringsforening 

Prosjekt: Etablering av LINK Narvikregionen 

Gave: 66.300

Målet med prosjektet er å gjøre Narvikregionen attraktiv for unge ressurssterke mennesker, og samtidig gi disse en rolle i fremtidig samfunnsutvikling. Prosjektet skal synliggjøre mulighetene som finnes her, og vi skal skape nye muligheter for fremtiden.

 

Søker: Bogen Vel 

Prosjekt: Bogen Friluftspark 

Gave: 100.000

Bogen Vel arbeider med å etablere en friluftspark med bl.a. universelt utformet turvei , barneskiløype, utescene gapahuk,  ballbinge, pumptrack 0g fiskebrygge. Gaven gir rom for engasjering av landskapsarkitekt og bygging av utescene.

 

Søker: Márkomeannu 

Prosjekt: Min leap háin dánne (vi er fortsatt her) 

Gave: 50.000

Márkomeannu er fortsatt her, til tross for de siste 15 månedene med avlyste arrangementer. Márkomeannu vil ikke kunne samle så mange på arenaen  Gállogieddi i år som de pleier, men  nekter å avlyse alle konsertene. I år kommer Keiino kommer til marka, og det nye barnemusikkprosjektet Sámi Mánáidmusihkka skal ha premiere 31. juli på Gállogieddi.

Relaterte poster

Takk for søknaden.
Nyt resten av dagen din!