Kan jeg søke?

Nye gaver tildelt

Vi har tildelt årets første gaver, og hadde en vanskelig oppgave med rekordmange søkere. På styrets bord lå 29 søknader, summert til over 3 millioner. Det er flere søknader enn vi hadde hele fjoråret til sammen. Vi skulle gjerne tildelt alle, men synes selv vi er rause når vi ga gaver til kr. 917.500.  …

Vi skal gi muligheter til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet. Sparebankstiftelsen skal sikre at kapitalen som er opparbeidet i Sparebank 68° Nord, kommer lokalsamfunnet til gode. Sparebankstiftelsens arbeid er å forvalte midlene, og å dele ut av gavebeløp til positive formål på den 68. breddegrad.

Follow us on Facebook
Vi har tildelt årets første gaver, og hadde en vanskelig oppgave med rekordmange søkere.

På styrets bord lå 29 søknader, summert til over 3 millioner. Det er flere søknader enn vi hadde hele fjoråret til sammen. Vi skulle gjerne tildelt alle, men synes selv vi er rause når vi ga gaver til kr. 917.500.

 

Følgende gaver ble gitt:

 

Søker:  Narvik Teaterlag 

Prosjekt:  Revy 

Gave: 10 000

Narvik Teaterlag skal sette opp en stor lokalrevy i Narvik Kulturhus. De blir ca. 40-50 aktører på scenen i aldersgruppen 18-70 år. Dette blir en revy som skal speile samfunnsdebatten på en humoristisk og gjerne satirisk måte. Målet er å spre glede og latter. Pengene vil gå til å lage kullisser/scenografi til forestillingen.

 

Søker: Myrnes aktivitetshus 

Prosjekt: Utbedring av aktivitetshuset med dusjanlegg og større sal. 

Gave: 25 000

Prosjektet vil i første omgang komme barn og unge som arrangerer og deltar på Márkomeannu samisk festival,  er en festival med hovedsaklig barn og unge som målgruppe. Gjennom prosjektet skal de oppgradere aktivitetshuset med større sal/bruksrom og dusjrom spesielt for festivalens behov. 

 

Søker: Evenes frivilligsentral 

Prosjekt: Etter skoletid 

Gave: 20 000

Ungdom i Evenes har få tilbud etter skoletid rettet mot seg ut over idrett. Frivilligsentralen bygger opp en møteplass der ungdommen kan møtes, gjøre lekser, spille spill eller lage ett måltid sammen. Tilbudet er åpent hver dag etter skoletid til 17.00, en ettermiddag til klokken 20.00. 

 

Søker: Visit Narvik

Prosjekt: Innkjøp av prosessverktøy for drift av merkeordningen for Bærekraftig reisemål 

Gave: 10 000

Medlemsbedriftene og kommunene i Narvikregionen har sammen med destinasjonsselskapet vært gjennom en 3-årig prosess for å bli merket som Bærekraftig reisemål. Merkeordningen “Merket for Bærekraftig reisemål” er et konkret redskap, i regi av Innovasjon Norge, for utvikling av et bærekraftig reiseliv. Ordningen viser at destinasjonen, over tid, prioriterer målet om økt bærekraft. 

 

Søker: Ballangen Turnforening 

Prosjekt: World Gymnaestrada 2023 

Gave: 15 000

World Gymaestrada er et internasjonalt turnstevne for deltakere over 13 år. Ballangen Turn har påmeldt 15 ungdommer og 3 reiseledere. Prosjektet er en del av satsingen vår for å få tilbake (etter pandemien), og holde ungdommen i idretten i en alder der mange faller fra.

 

Søker: Narvikregionen Næringsforening 

Prosjekt: Innkjøp av ny vinterbelysning til stolper i Narvik sentrum 

Gave: 40 000

Næringsforeningen tok i 2010 initiativ til innkjøp av julebelysning til Narvik sentrum, samt etablering av vinterbelysning i trærne langs Kongens gate. De har driftet montering, demontering, vask og lagring siden starten.  Julebelysningen til 15 stolper i Narvik sentrum, kjøpt inn i 2010, er utslitt og blir nå kondemnert.

 

Søker: Evenesmark grendelag 

Prosjekt: Oppgradering av Evenesmark grendehus som møteplass hele året 

Gave: 35 000

Grendelaget ønsker å oppgradere grendehuset slik at bygget kan brukes i sin helhet til å skape liv i bygda ved å arrangere aktiviteter, sosiale treff, samt tilby leie til private arrangementer. De søker tilskudd til å bytte takplater og montere snøsperrer slik at inngang til kjeller sikres.

 

Søker: Tjeldsund Røde Kors Hjelpekorps 

Prosjekt: Beltekit til ATV 

Gave: 40 000

I dag disponerer Hjelpekorpset 1 snøscooter og 1 ATV. Ved leteaksjoner, skred eller henteoppdrag vinterstid er det stort behov for beltekjøretøy for transport av utstyr, mannskap eller til å søke større områder. Ved å kjøpe beltekit til ATV vil de doble sin kapasitet i vinterberedskapen. I tillegg vil de kunne bruke ATV’en i perioder der det er for lite snø til å bruke scooter.

 

Søker: Narvik Seniordans

Prosjekt: Nytt musikkanlegg 

Gave: 10 000

Narvik Seniordans driver med gruppedans som ringdans og linedans. De er en aktiv gjeng som danser to timer hver onsdag. De danser til musikk, og nå begynner musikkanlegget å svikte. Det er så gammelt at det er umulig å få tak i reservedeler.

 

Søker: Håkvik Idrettslag 

Prosjekt: Aktivitet for alle 

Gave: 20 000

Håkvik IL er et lite idrettslag i Håkvik med ca. 160 medlemmer. De ønsker å anskaffe nytt utstyr til bruk i barneidrett og til trening. Mye av utstyret er fra «tidenes morgen». De ser nå en oppgang i barn som vil delta på aktiviteter etter koronapandemien, og ønsker å kunne invitere til trening og lek for barn i alle aldre med nytt utstyr. 

 

Søker: Puls Musikkverksted 

Prosjekt: Innkjøp av inventar og teknisk utstyr 

Gave: 100 000

Puls Musikkverksted ble etablert januar i 2002, og er en fritidsaktivitet drevet på dugnad. Tilbudet er for alle, men først og fremt for barn og ungdom. Målsettingen er å skape et felleskap og en sosial arena der man tilrettelegger for utøvelse av musikk og tilrettelegger for øvinger med blant annet å stille med eget øvingslokale, eget utstyr og egne instruktører. Lokalt er bygningsmessig så og si ferdig, men de mangler ennå en del teknisk utstyr, inventar m.m.

 

Søker: Ankenes alpinklubb 

Prosjekt: Dagsturhytter og startbuer 

Gave: 50 000

Ankenes Alpinklubb er en 100 % dugnadsdrevet klubbs om driver alpinanlegg på vinter, fikser turstier , de har laget en helt egen sykkelløype som vi drifte for allmenheten og  samarbeider med Ankenes skiklubb med sporkjøring. De har i dag 2 stk. start buer i anlegget som de ønsker å renovere disse slik at de kan brukes til Dagsturhytter for allmenheten og start buer for alpinklubben.

 

Søker: Skogøys venner 

Prosjekt: Møbler til røkesalongen

Gave: 17 000

Skogøys venner er organisasjonen bak restaureringen av den 70 år gamle tidligere lokalbåten MS Skogøy. De ønsker å få byens og distriktets folk om bord. Det er viktig å få vist frem hva de holder på med. De ønsker å få folk ned til havnen.  Det er planer om en og annen søndagskafe i vinterhalvåret og en og annen godværskafe i sommerhalvåret. Til det trenger de møbler.

 

Søker: Ballangen Flerbrukshall SA 

Prosjekt: Innkjøp av stoler, bord og div til Flerbrukshallen

Gave: 75 000

De søker om midler til å kjøpe inn stoler og bord til flerbrukshallen som kan stå lagret i flerbrukshallen, og benyttes av alle Ballangens innbyggere. Først og fremst til å kunne ha nok bord og stoler tilgjengelig i hallen til gjennomføring av 17. mai arrangement de kommende år.

 

Søker: Myklebostad Kretsutvalg 

Prosjekt: Rastebord til Rusvika friluftsområde. 

Gave: 5 500

Rusvika friluftsområde benyttes hele året. Her kan en bade i havet, buldre i lia ovenfor stranda, eller gå en tur til Media Thule. På den gresskledde banken ved stranda, setter besøkene opp telt for overnatting. Myklebostad Kretsutvalg ønsker å få på plass 2 rastebord til besøkende.

 

Søker: Bjellund og Birkelund Velforening 

Prosjekt: Gapahuk i Liland aktivitetspark 

Gave: 35 000

Bjellund og Birkelund Velforening er en nystartet forening, som tar ansvar for å utvikle et friområde i boligfeltet til attraktiv møteplass og base for allsidige aktiviteter uavhengig av alder. Gapahuken vil bli sentral base i aktivitetsparken, enten en kommer for å delta i aktiviteter eller for å oppsøke parken som møtested.

 

Søker: Ballangen Bygdeutviklingslag 

Prosjekt: Ballangen Frivilligsentral

Gave: 35 000

Frivilligsentralen skal være en aktiv aktør for trivsel og bolyst i Ballangen gjennom å være møtepunkt for frivillighet og engasjement i bygda. Den skal bidra til økt koordinering og økt bredde i frivilligheten, samt gi et bedre og bredere tilbud til innbyggerne. De søker nå støtte fra lokale samarbeidspartnere for å få lokalet i stand.

 

Søker: Håkvik Velforening 

Prosjekt: Grillbua fjellet 

Gave: 40 000

De ønsker å sette opp en grillhytte i fjellet som kan benyttes av skolen, barnehagen, alle som bor i Håvik og ellers i område rundt her. De mener at dette prosjektet er helsefremkallende, og får folk ut på tur. Grillbua vil bli plassert i ett turområde som er godt besøkt av unge og eldre. 

 

Søker: Midtre Hålogaland Friluftsråd 

Prosjekt: Ungdomscamp klatring Narvik 

Gave: 15 000

Midtre Hålogaland Friluftsråd (MHF) ønsker å sette opp et fjellklatrekurs for ungdom sommeren 2023. MHF har over flere år satt opp friluftscamper for ungdom. Disse har oftest vært rettet inn mot grunnleggende friluftslivsaktiviteter med lav terskel for deltakelse. Dette er noe de anser som viktig og kommer til å fortsette å satse på også i år og fremover.

 

Søker: Bondens marked Midtre Hålogaland 

Prosjekt: Smaken av Tore Hunds rike 

Gave: 100 000

Prosjektet går ut på å utvikle lokalmat og håndverks produkter med unike historier, ved å hente frem kunnskapen om dette. Produsenter trenger kompetanseheving i hvordan utvikle et nytt design, hvordan markedsføre en ny merkevare (Smaken av Tore Hunds rike, evt: Viking laks, Viking lefse osv.), designprosess, profil og merkevarebygging.

 

Søker: Bruksåsfjellet tur og løypelag 

Prosjekt: Gapahuk på Storhågen 

Gave: 25 000

De ønsker å føre opp en gapahuk på Storhågen i Bruksåsfjellet. Dette er en utkikkspost mot Melkedalen, som fra før av har en benk og bålplass, men ingen ly. Etterspurt av mange, og vil trekke mennesker ut i friluftsaktivitet.

 

Søker: Ankenes skolekorps 

Prosjekt: Kjøp av uniformsjakker og luer

Gave: 80 000

Et viktig ledd i korpsets samspill er å kunne presentere korpset som en helhet. Drillen har fått kjøpt inn nye uniformer, og musikantene står for tur nå. De må gjøre et stort løft med kjøp av uniformsjakker og luer. Jakkene er gamle, og det er ikke mulig å få kjøpt inn flere jakker. Det samme gjelder båtluene som korpset bruker.

 

Søker: Evenes Husflidslag 

Prosjekt: Innkjøp av stablestoler

Gave: 15 000

Evenes Husflidslags formål er å ta vare på håndverkstradisjoner, og samtidig være et sosialt samlingspunkt. Totalt er de nå over 40 medlemmer. Dette gjør at de har behov for flere stoler, og  planlegger å kjøpe inn 15 – 20 stablestoler.

 

Søker: NOR Håndballklubb 

Prosjekt: Håndball på VGS

Gave: 100 000

NOR Håndballklubb har gjennom sine tre år vokst fra 140 til 350 medlemmer. De driver med håndball, men definerer seg  også som et sosialt prosjekt, med et ønske om å gjøre organisert idrett tilgjengelig for flere. De har i dag åtte spillere som har valgt å gå håndball på VGS, og de neste årene skal det fylles på med nye kull.

Relaterte poster

Takk for søknaden.
Nyt resten av dagen din!