Kan jeg søke?

Milliongave til operasjonsroboter!

Overskudd fra Sparebank 68° Nord gir totalt fire millioner kroner til operasjonsroboter i Harstad og Narvik Sammen med Sparebank 68° Nord og vår søsterstiftelse i Harstad støtter vi innsamlingene til operasjonsroboter ved lokalsykehusene i regionen   Sparebanktradisjonene lever videre Sykehusene i vår region er en del av samfunnskritisk infrastruktur som betyr mye for grunnleggende trygghet,…

Vi skal gi muligheter til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet. Sparebankstiftelsen skal sikre at kapitalen som er opparbeidet i Sparebank 68° Nord, kommer lokalsamfunnet til gode. Sparebankstiftelsens arbeid er å forvalte midlene, og å dele ut av gavebeløp til positive formål på den 68. breddegrad.

Follow us on Facebook

Overskudd fra Sparebank 68° Nord gir totalt fire millioner kroner til operasjonsroboter i Harstad og Narvik

Sammen med Sparebank 68° Nord og vår søsterstiftelse i Harstad støtter vi innsamlingene til operasjonsroboter ved lokalsykehusene i regionen

 

Sparebanktradisjonene lever videre

Sykehusene i vår region er en del av samfunnskritisk infrastruktur som betyr mye for grunnleggende trygghet, kompetanseutvikling og attraktivitet for hele regionen. Sparebankene har alltid bidratt tilbake til lokalsamfunnene, og gitt betydelige beløp i støtte til sine nærområder. Primært skjer dette gjennom sparebankstiftelsene, som er de største eierne av banken og som forvalter overskuddet. Men i denne viktige saken av stor interregional betydning, samarbeider stiftelsene og banken for å kunne gi betydelige bidrag til begge sykehusene. Sparebank 68° Nord og de tilhørende sparebankstiftelsene er et resultat av fusjoner mellom Harstad sparebank, Lofoten sparebank og Ofoten sparebank. Hele 68° Nord-familien har et sterkt samfunnsengasjement og er opptatt av å videreføre sparebanktradisjonene, som blant annet betyr å ta ansvar ved å være en bidragsyter i utviklingen av lokalsamfunnene.  Les mer om spleiselaget i nyhetssaken fra banken HER.

 

sparebanken fremover
Administrerende banksjef Hugo Thode Hansen og daglig leder i Sparebank 68° Nord-stiftelsene i både Harstad og Ofoten, Christine Strøm Bendiksen. Foto: Fritz Hansen, Fremover

Viktig for pasientsikkerhet og rekruttering til sykehusene

Partene i dette spleiselaget er overbevist om at operasjonsroboter vil ha stor betydning for for våre lokale sykehus, ved å bidra til økt pasientsikkerhet, sikre lik tilgang på helsetjenester, samt sørge for at sykehusene våre forblir trygge og attraktive arbeidsplasser. Topp moderne utstyr, som operasjonsroboter, vil forbedre pasientenes opplevelse ved å redusere smerte og ettervirkninger etter operasjoner og hjelpe dem med å komme raskere tilbake til sine daglige aktiviteter. I en tid med mangel på kvalifisert arbeidskraft vil operasjonsroboter også bidra til å både beholde kompetente fagmiljø og rekruttere nye arbeidstakere og deres ledsagere til vår region.

 

Bidrag til trygghet og bolyst

Styreleder Steinar Sørensen i Sparebankstiftelsen 68° Nord Ofoten og daglig leder, Christine Strøm Bendiksen, synes det er flott at 68° Nord-familien samarbeider om denne viktige saken og de gleder seg over å kunne bidra med sin del i spleiselaget. I tillegg til økt pasientsikkerhet og rekruttering til sykehusene, anser vi at realisering av dette prosjektet vil bidra stort til å skape trygghet, bo- og bli-lyst i vår region. Faktisk i så stor grad at vi i Sparebankstiftelsen 68° Nord Ofoten har øremerket resten av årets gavebudsjett til denne saken og pauset andre tildelinger av gaver ut året.

gave fremover
(f.v.) Steinar Sørensen, Christine Strøm Bendiksen, Hanna Nikoline Haugen, Kirsti Hienn, Niklas Eivik og Hugo Thode Hansen. Foto: Fritz Hansen, Fremover

Kirsti Hienn, som er en av initiativtakerne til innsamlingsaksjonen, takker på vegne av 51.000 beboere i området som UNN Narvik skal betjene, og sier at milliongaven fra banken og stiftelsen gjør at anskaffelse av operasjonsrobot til lokalsykehuset blir mulig å realisere. Les mer om saken i Fremover HER.

 

Ingenting gleder oss i sparebankstiftelsen mer, enn å kunne hjelpe til der vi virkelig kan gjøre en forskjell!

Relaterte poster

Takk for søknaden.
Nyt resten av dagen din!