Kan jeg søke?

Lofoten snowboard- og alpinsenter

Lofoten snowboard og alpinsenter ønsker å tilrettelegge slik at alle i Lofoten skal ha et meningsfylt og aktivt fritidstilbud vinterstid.

Vi skal gi muligheter til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet. Sparebankstiftelsen skal sikre at kapitalen som er opparbeidet i Sparebank 68° Nord, kommer lokalsamfunnet til gode. Sparebankstiftelsens arbeid er å forvalte midlene, og å dele ut av gavebeløp til positive formål på den 68. breddegrad.

Follow us on Facebook

I fjor søkte Lofoten snowboard og alpinsenter om støtte fra Sparebankstiftelsen 68° Nord Lofoten. De søkte om støtte til kjøp av ny tråkkemaskin da hovedmaskinen måtte byttes ut. Lofoten snowboard og alpinsenter ønsker å tilrettelegge slik at alle i Lofoten skal ha et meningsfylt og aktivt fritidstilbud vinterstid, men uten tråkkemaskin er det vanskelig å drifte alpinbakken.

Sparebankstiftelsen 68° Nord Lofoten støttet prosjektet med kr 230 000,- og denne uken dro vi, sammen med en representant fra banken, på besøk for å se maskinen og høre mer om hva som skjer i alpinbakken. Der møtte vi en ivrig dugnadsgjeng som legger ned utallige timer året rundt for å holde bakken åpen og utstyr i forsvarlig stand. Vi takker for at vi fikk komme på besøk og ønsker Lofoten Snowboard og alpinsenter lykke til med sesongen.

Trakkemaskin

 

Sparebankstiftelsen 68° Nord Lofoten har støttet tiltaket med kr 230 000,-

 

 

 

Kan du søke?

Ta testen, se om du kan søke. Eller les mer under spørsmål og svar.

Relaterte poster

Takk for søknaden.
Nyt resten av dagen din!