Kan jeg søke?

Gaver nytter – Lødingen arbeidssenter

Det er ikke alltid de største gavene som gir best nytte. Lødingen arbeidssenter avd. Nautå fikk i april kr. 10.000 til turutstyr. Sammen med rapport over innkjøpt utstyr har arbeidsleder Silvia Aspenes sendt oss en rekke bilder, se under. Bildene deler vi så gjerne, etter samtykke.   Silvia Aspenes skriver bl.a. i tilbakemeldingen at "Jeg…

Vi skal gi muligheter til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet. Sparebankstiftelsen skal sikre at kapitalen som er opparbeidet i Sparebank 68° Nord, kommer lokalsamfunnet til gode. Sparebankstiftelsens arbeid er å forvalte midlene, og å dele ut av gavebeløp til positive formål på den 68. breddegrad.

Follow us on Facebook
Det er ikke alltid de største gavene som gir best nytte.

Lødingen arbeidssenter avd. Nautå fikk i april kr. 10.000 til turutstyr. Sammen med rapport over innkjøpt utstyr har arbeidsleder Silvia Aspenes sendt oss en rekke bilder, se under. Bildene deler vi så gjerne, etter samtykke.

 

Silvia Aspenes skriver bl.a. i tilbakemeldingen at “Jeg vil med dette på vegne av Lødingen Arbeidssenter avd. Nautå takke så mye for støtten til innkjøp av turutstyr fra Sparebankstiftelsen Ofoten Sparebank. Vi har jo vært i en litt vanskelig periode med tanke på korona over lang tid, så vi har ikke fått vært på de turene som vi egentlig hadde ønsket. Men satser på at det blir bedre med tiden og muligheter for felles turer med alle brukerne på Nautå. Så langt er det vi på Dagsenter som har vært på noen små utflukter“.

 

Her er et knippe av mottatte bilder:

 

Arbs 8 Arbs 10Arbs 9 Arbs 6Arbs 4 Arbs 5 Arbs 2 Arbs 1 Arbs 7

 

Allmennyttig bidragsyter

Vi delte ut gaver for i overkant av 1,8 millioner til allmennyttige formål i Ofoten i 2021. Det er i overkant av vår evne, så i fjor var vi i det gavmilde hjørnet.

 

Det var 27 som mottok gaver, mange flere søkte. Mange av de som ikke rakk opp var gode tiltak, og det viser at det er gode prosjekter på gang i Ofoten. Til beste for lokalsamfunn og innbyggere.

 

Vi håper å være en positiv bidragsyter til økt aktivitet, trivsel og bolyst i regionen. Hvem som fikk til hva i 2021 kan du sjekke på hjemmesiden under tildelinger for 2021.

 

Søke gave?

Vår kommende søknadsfrist er 1. april 2022. De som har fått gaver tidligere må sende tilbakemelding om bruk av pengene, ellers kan en ikke påregne å få ny gave.

 

Ta testen, se om du kan søke. Eller les mer under spørsmål og svar.

Relaterte poster

Takk for søknaden.
Nyt resten av dagen din!