Kan jeg søke?

Første tildeling i 2023

Her kan du se hvem som fikk tildelt midler i denne omgang.

Vi skal gi muligheter til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet. Sparebankstiftelsen skal sikre at kapitalen som er opparbeidet i Sparebank 68° Nord, kommer lokalsamfunnet til gode. Sparebankstiftelsens arbeid er å forvalte midlene, og å dele ut av gavebeløp til positive formål på den 68. breddegrad.

Follow us on Facebook

Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank har hatt årets første tildeling.
Innen søknadsfristen mottok stiftelsen mange søknader og 14 søkere fikk tildelt midler i denne runden.
Neste søknadsfrist er 01. oktober 2023.

 

Søker: Napp Skytterlag
Prosjekt: Likt skyteutstyr til alle
Tildeling: Kr. 10 000,-

Napp skytterlag har innendørs og utendørs skytebane på Napp. De har ca. 70 medlemmer hvor 15 stk. er aktive ungdommer. De arrangerer kurs og skytterlaget søker om midler til å kjøpe inn utstyr slik at de kan låne dette ut gratis til ungdommene.   

 

Søker: IL Blest
Prosjekt: Nye flomlys fotballbane
Tildeling: Kr. 50 000,-

Il Blest er et idrettslag med aktiviteter innenfor fotball, ski, håndball, samt en aktiv seniorgruppe. Idrettslaget søker om støtte til nye flomlys da de gamle er ødelagte og ikke kan repareres.     

 

Søker: Stamsund Ve og Vel
Prosjekt: Hermannsvika Park
Tildeling: Kr. 100 000,-

Stamsund Ve og Vel er en aktiv innbyggerforening  som har som motto å bidra til økt trivsel og bolyst i Stamsund og Lofoten. Foreningen drives på dugnad og har søkt om støtte i forbindelse med prosjektet Hermannsvika Park. 

Hermannsvika Park ligger i Stamsund og er åpent for alle. Stamsund Ve og Vel utvikler nå området for å skape en sosial møteplass hvor det er fokus på å fremme ulike aktiviteter med lav terskel for å komme ut i naturen. Parken har allerede fått på plass frisbeegolfbane, gapahuk med grillplass og benker. De søker om støtte til videre utvikling av parken. 

 

Søker: Bergsrudsvingen Velforening
Prosjekt: Felles areal
Tildeling: Kr. 20 000,-

Bergsrudsvingen Velforening søker om midler til å etablere et fellesområde med mulighet for lek og samling. De søker om midler til å opparbeide et felles område hvor de på sikt ønsker å  få på plass lekeplass, gapahuk og grillplass. 

 

Søker: Lofotkoret
Prosjekt: Konsert på tvers av generasjoner
Tildeling: Kr. 10 000,-

Lofotkoret skal arrangere konsert og samarbeider med en skoleklasse ved Leknes skole. Lofotkoret ønsker å bidra til mer sang i skolen og bidra til kontakt mellom generasjoner. Lofotkoret søker om støtte til arrangementet. 

 

Søker: Lofoten Løpeklubb
Prosjekt: Tidtakerutstyr
Tildeling: Kr. 45 000,-

Lofoten løpeklubb er et nystartet idrettslag for alle som liker å løpe. De ønsker å arrangere fellestreninger i hele Lofoten og å arrangere ulike løp. For å arrangere løp er de avhengige av tidtakerutstyr og de søker om støtte til innkjøp av en målestasjon. De har som mål å gi et aktivitetstilbud til barn og unge, samt voksne i hele Lofoten. 

 

Søker: KS Ski Lofoten
Prosjekt: Tilrettelegging av skiaktiviteter i Kongsmarka
Tildeling: Kr. 55 000,-

KS Ski Lofoten er en skiklubb som i tillegg til å organisere aktive skiløpere legger til rette for mosjonsaktiviteter i Kabelvåg og Svolvær både sommer og vinter. Klubben søker om støtte til å bygge et snøfangergjerde i Kongsmarka samt innkjøp av skileikelementer, bord og benker. Dette vil bedre mulighetene for ski og skileik og vil komme alle turglade skiløpere tilgode både gjennom muligheten for å komme tidligere ut på ski og for at sesongen skal vare lengre. 

 

Søker: Ballstad Gym og turn
Prosjekt: Prosjekt Heiveien
Tildeling: Kr. 100 000,-

Prosjekt Heiveien skal trygge ferdselen for store og små opp på det populære fjellet Ballstadheia og Nonstind. Turstien Heieveien  er inngangsporten til et populært utfartsområde. Veien er blitt kraftig svekket de siste årene og prosjekt Heiveien skal sørge for at stien settes tilbake i trygg stand. 

 

Søker: Sørvågen bedehus og fiskarheim
Prosjekt: Trivsel og aktiviteter for eldre
Tildeling: Kr. 15 000,-

På Sørvågen søker de om midler for å skape trivsel og aktiviteter for eldre. De har lørdagstreff med sang og musikk, strikkecafé, bussturer og har arrangert middager. Foreningen ønsker å fortsette dette arbeidet og har derfor søkt Sparebankstiftelsen i Lofoten om midler. Foreningen er med i prosjektet Aktiv hverdag. 

 

Søker: Hag Vel
Prosjekt: Grillhytte og fotballmål
Tildeling: Kr. 20 000,-

Hag vel er en velforening som ble dannet i fjor. De søker om midler til å bygge grillhytte/gapahuk hvor bygda kan samles. De ønsker også å få på plass et fotballmål på samlingsstedet og har søkt Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank om støtte.

 

Søker: Lofoten Snowboard og alpinsenter
Prosjekt: Ny tråkkemaskin
Tildeling: Kr. 230 000,-

Lofoten Snowboard og alpinsenter har som formål å tilrettelegge slik at alle i Lofoten skal ha et meningsfylt og aktivt fritidstilbud vinterstid. Bakken har en ivrig dugnadsgjeng som legger ned utallige timer for å holde bakken og utstyr i forsvarlig stand. Uten fungerende tråkkemaskin vil ikke alpinbakken kunne brukes og de har søkt om støtte til innkjøp av ny tråkkemaskin da hovedmaskinen må byttes ut.

 

Søker: Svarholt skole
Prosjekt: MOT SUPER
Tildeling: Kr. 10 000,-

Gjennom prosjekt MOT SUPER ønsker skolen å styrke elever på 1. – 4.trinn ved forebygging av mobbing, utestenging og psykisk helse. MOT har vært drevet ved ungdomsskolen i Vestvågøy siden 2012 og nå kommer det et tilbud på forebygging også for 1. – 4. trinn. Programmet kan hjelpe elever til å møte hverdagen som venter og skape trygge klasse- og skolemiljø. Svarholt skole søker om støtte til skolering og gjennomføring av MOT SUPER. 

 

Søker: Moskenes Røde kors
Prosjekt: Opprettelse av hjelpekorps
Tildeling: Kr. 60 000,-

Moskenes er en turistkommune som  stadig opplever økt behov for beredskap i fjellet. Flere ferdes i utsatte områder både sommer og vinterstid og tallene for redningsaksjoner øker for hvert år. På grunnlag av dette har Moskenes Røde Kors satt i gang med opplæring og godkjenning av et fungerende hjelpekorps – med stor hjelp fra Svolvær Røde Kors. De søker om midler for å utbedre et lokale de benytter til hjelpekorpset samt oppbevaring av utstyr.

 

Søker: Uttakleiv grendelag
Prosjekt: Den gamle ferdavegen Uttakleiv – Haukland over fjellet. Del 1.
Tildeling: Kr. 75 000,-

Uttakleiv grendelag søker om støtte til opprusting av den gamle ferdavegen Uttakleiv – Haukland, over fjellet, fase 1. Ferdavegen var gjennom flere hundre år hest- og rideveg, men på slutten av 1800-tallet kom behovet for å komme seg til bygda med hest og kjerre. 17. oktober 1902 ble den første turen kjørt over fjellet med hest og brekkvogn. Ferdavegen er i dag en populær turveg og elektroniske tellinger viser at det er mange som bruker vegen. Det skal nå gjennomføres en opprusting av vegen de neste årene og grendelaget har søkt om støtte fra Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank. 

 

Kan du søke?

Ta testen, se om du kan søke. Eller les mer under spørsmål og svar.

Relaterte poster

Takk for søknaden.
Nyt resten av dagen din!