Kan jeg søke?

Djevelportens forening

Djevelportens Forening er en forening som arbeider med å utbedre stien fra Svolvær til Djevelporten, Fløya og Svolværgeita. De har søkt og fått støtte fra Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank for å fortsette arbeidet med byggetrinn 3.

Vi skal gi muligheter til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet. Sparebankstiftelsen skal sikre at kapitalen som er opparbeidet i Sparebank 68° Nord, kommer lokalsamfunnet til gode. Sparebankstiftelsens arbeid er å forvalte midlene, og å dele ut av gavebeløp til positive formål på den 68. breddegrad.

Follow us on Facebook

Søker: Djevelportens forening
Prosjekt: Djeveltrappa, byggetrinn 3
Tildeling: Kr. 50 000,-

Djevelportens Forening er en forening som arbeider med å utbedre stien fra Svolvær til Djevelporten, Fløya og Svolværgeita. Tiltaket bidrar til å skape en bærekraftig sti opp til og inn i et flott turområde som benyttes svært mye av lokalbefolkning og tilreisende. Djevelporten og Svolværgeita som ligger i området er to av mange attraksjoner i Lofoten.

Utbedringen av stien til Djevelporten, Fløya og Svolværgeita startet i 2018. Første år ble det bygget en del kloppinger på de våteste partiene oppe på Heia. I 2019 ble byggetrinn 1 av Djeveltrappa (sherpatrapp) gjennomført. I 2020 ble det gjort en del merking, grusing og skilting. I 2021 ble byggetrinn 2 av Djeveltrappa bygget. Det planlegges nå byggetrinn 3, hvor målet i år er å komme opp til Djevelporten.

Gjennom det arbeidet som er gjort ser en at attraktiviteten og aktiviteten i området øker. Området brukes nå av folk i alle aldre og av folk med ulikt utgangspunkt for ferdsel i fjellet. 

djeveltrappa2

djeveltrappa4

 

 

Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank har støttet tiltaket med kr. 50 000,-

Kan du søke?

Ta testen, se om du kan søke. Eller les mer under spørsmål og svar.

Relaterte poster

Takk for søknaden.
Nyt resten av dagen din!