Kan jeg søke?

Ballstad turvei blir til

Ballstad turvei er et prosjekt som i hovedsak skulle legge til rette for de som har vanskeligheter med å komme seg ut i naturen.

Vi skal gi muligheter til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet. Sparebankstiftelsen skal sikre at kapitalen som er opparbeidet i Sparebank 68° Nord, kommer lokalsamfunnet til gode. Sparebankstiftelsens arbeid er å forvalte midlene, og å dele ut av gavebeløp til positive formål på den 68. breddegrad.

Follow us on Facebook

Søker: Ballstad ungdoms og idrettslag
Tildeling: Kr. 80 000,-

Noen ildsjeler startet prosjektet Ballstad turvei- BT – for noen år siden. BT er et prosjekt som i hovedsak skulle legge til rette for de som har vanskeligheter med å komme seg ut i naturen.

Beskrivelse fra søker:

“Over 6 år

Det viste seg å bli et meget krevende og utfordrende prosjekt. Det har blitt lagt ned utallige timer og krefter i prosjektet får å komme over de utfordringer som dukket opp underveis. Prosjektet har pågått i over 6 år.

Frivillige

Intensjonen med prosjektet er å øke fysisk aktivitet og skape samhold og trivsel blant flest mulige i område. Med bakgrunn i dette mener vi det er Allmenning nytte.
De frivillige blir involvert gjennom Ballstad ungdoms og idrettslag som er hovedlaget som står bak prosjektet. Men Ballstad turvei er en undergruppe av BUIL.

Turvei

Etter flere år med kamp og innsats fra mange involverte har vi nå klart å få bygd ferdig en fantastisk turvei som kan bidra til at alle kan få ta del i naturens goder. Det er fantastisk gledelig å se at den blir så godt tatt imot av Vestvågøys innbyggere.

Ballstad turvei
Bilde av turvei.

Prosjektet er ikke fullfinansiert enda og i den forbindelse håper vi på et bidrag fra dere. Vi trenger all den støtte vi kan få for å komme i mål med dette prosjektet.
Her kan vi si at det er helse i hver KRONE.

Vi er så fantastisk, fantastisk, fantastisk heldige som har Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank som hjelper oss på veien til fullfinansiering.

Tusen takk!”

Kan du søke?

Ta testen, se om du kan søke. Eller les mer under spørsmål og svar.

Relaterte poster

Takk for søknaden.
Nyt resten av dagen din!