Kan jeg søke?

Årets siste gaver

Sparebankstiftelsen Ofoten Sparebank har delt ut årets siste gaver. Ved denne tildelingen hadde vi fått 31 søknader, summert til nesten 4 millioner. Dette er det mangedobbelte av tilgjengelig økonomisk ramme, og var ingen enkel oppgave. Styret foretok følgende tildelinger:   Søker: LKAB Musikkorps  Prosjekt: LKAB Musikkorps - ny basstrombone Gave: 20.000 LKAB Musikkorps ble stiftet…

Vi skal gi muligheter til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet. Sparebankstiftelsen skal sikre at kapitalen som er opparbeidet i Sparebank 68° Nord, kommer lokalsamfunnet til gode. Sparebankstiftelsens arbeid er å forvalte midlene, og å dele ut av gavebeløp til positive formål på den 68. breddegrad.

Follow us on Facebook
Sparebankstiftelsen Ofoten Sparebank har delt ut årets siste gaver.

Ved denne tildelingen hadde vi fått 31 søknader, summert til nesten 4 millioner. Dette er det mangedobbelte av tilgjengelig økonomisk ramme, og var ingen enkel oppgave.

Styret foretok følgende tildelinger:

 

Søker: LKAB Musikkorps 
Prosjekt: LKAB Musikkorps – ny basstrombone
Gave: 20.000

LKAB Musikkorps ble stiftet 16.april 1926, og har vært så heldige og rekruttert nye medlemmer i det siste. Det som er problemet, er instrumenter til disse. I dette tilfellet en basstrombone. 

 

Søker: Frivillighetssentral Skånland / Tjeldsund
Prosjekt: Søndagsturer
Gave: 12.600

I 2019 ble det kjørt 32 søndagsturer. Frivillighetssentralen har nå utfordringer med å få dette til. Ved midler fra Sparebankstiftelsen  vil de kunne kjøre hele året og gi tilbud til desto flere brukere. 

 

Søker: Breistrand Ungdomslag 
Prosjekt: Motorklipper Breistrand Grendehus 
Gave: 25.000

Breistrand Ungdomslag har et grendehus som ligger nært knyttet opp mot Ballbinge, turområde/grillbu og skianlegg. Hele området er sådd og må klippes på sommeren.  Ungdomslaget ønsker å gå til anskaffelse av egen motorklipper for å holde anlegget pent om sommeren.

 

Søker: Il Herjangsfjellet Tur og Løypelag
Prosjekt: Bru over Storelva 
Gave: 50.000

Idretttslaget preparerer ca. 45 km løypenett på Herjangsfjellet. Løypenettet krysser flere bekker og elver. Den største er Storelva. Kryssing av elva er i dag avhengig av sikker is som kan bære den 6 tonn tunge trakkemaskinen. For å oppnå preparering av løypenettet  uavhengig av vær og føre skal det bygges bru permanent bru over Storelva.

 

Søker: NMK Hålogaland 
Prosjekt: Sikkerhetsbelysning 
Gave: 125.000

NMK Hålogaland ønsker å utstyre banen med moderne varslingslys. Disse brukes slik at førere av bilene kan se hva som skjer foran dem på banen. I dag brukes det flagg, og det kan noen ganger være vanskelig å få nok frivillige til å bemanne alle flagg postene som vi har. Et godt lyssystem vil gjøre det sikrere for alle brukerne av anlegget.

 

Søker: Midtre Hålogaland friluftsråd
Prosjekt: Familier i friluft 
Gave: 25.000

Friluftsrådet ønsker å gi vanskeligstilte familier opplæring i grunnleggende friluftsliv med overnatting. Friluftsrådet ønsker også å kunne låne dem utstyr over sommeren 2021 slik at barna får mulighet til en rikholdig ferie i naturen. På denne måten håper vi på å øke deltakelsen i friluftsliv i tillegg til at barn i vanskeligstilte familier får en ferieopplevelse de ellers ikke ville ha fått.

 

Søker: Norsk Folkehjelp Ofoten 
Prosjekt: Innkjøp av snøscooter og henger
Gave: 50.000

Norsk Folkehjelp Ofoten  har i dag en ny snøscooter (5 år) og flere av eldre modeller. Det er på tide å få oppgradert dette med en snøscooter og bilhenger. Gjennom hele vinteren trenes scootersjåfører på pasienttransport, på krevende kjøring i vanskelig terreng, navigering i dårlig sikt (mørke, snøvær og tåke) og mer.

 

Søker: Evenes samfunnshus
Prosjekt: Oppgradering/utskifting av inventar og utstyr
Gave: 25.000

Prosjektet går ut på oppgradering/utskifting av bord og stoler i storsalen samt utskifting av et defekt kjøleskap og installering av teleslynge i restaurant.

 

Søker: Ankenes alpinklubb
Prosjekt: Kjøkken Villa Utsikten 
Gave: 40.000

Klubben har et klubbhus med kjøkken som leies ut til ulike arrangement. Kjøkkenet er preget av langtids bruk og trenger oppgradering.

 

Søker: Tårstad Båtforening 
Prosjekt: Gapahuk i Tårstad Båthavn 
Gave: 30.000

Tårstad Havn er et turmål i en lavterskel trimløype på Tårstad i regi av Evenes Turlag. TBF ønsker å ytterligere stimulere til økt trivsel og fysisk aktivitet ved å sette opp en gapahuk med lekestativ og rastebenk i Tårstad Havn. Dette vil være et lavterskeltilbud med særlig fokus for barn og bevegelseshemmede.

 

Søker: Ofoten fuglehundklubb
Prosjekt: Biltilhenger med isolert kapell 
Gave: 25.000

Klubben driver en utendørsaktivitet som til tider kan være nokså utfordrende med tanke på vær og vind høyt til fjells. Mange av aktivitetene krever utstyr som tar plass og en del utstyr er ømfintlig for fuktighet. En isolert kapellhenger kan i et nødstilfelle være ypperlig som en nødbivuakk eller en mulighet for småbarnsforeldre som har barna med til å søke ly under dårlig vær.

 

Søker: Tjeldnes Bygdestue 
Prosjekt: Tjeldnes bygdestua utemøteplass
Gave: 23.400

Prosjekt Utemøteplass går ut på å tilrettelegge mer for lokalbefolkningen og besøkende fra distriktene på bygdestua.  Uteområdet skal  bli enda mer tilrettelagt som møteplass. Med en fin og solid bålpanne med masse utstyr, og noen sittegrupper utenfor inngangspartiet, vil plassen bli utnyttet langt mer. 

 

Søker: Liland idrettsforening
Prosjekt: Skitrasé Liland 
Gave: 50.000

Liland IF har i en årrekke, vinterstid, kjørt scootertrase for gående (til fots) og skigåere i marka og fjellet ovenfor Liland. Det er etterspørsel etter traséer mer tilpasset ski/langrenn – fra både barn og voksne. Traséene vi har kjørt blir for bratte for mange skigåere – de har fulgt eksisterende stier og skogsbilveier.
Liland IF ønsker oppfylle ønsket om mer langrennsrettede traséer gjennom å kjøpe løypeutstyr som kan kobles til vår snøscooter, samt tilpasse skitraséer som er enklere å få for folk flest. Gamle traséer skal tilrettelegges for å kunne gås til fots, hvis noen ønsker dette.

 

Søker: Evenes turlag
Prosjekt: Prosjekt Gruvehistorisk og geologisk vandring i Bergvik og Kleven 
Gave: 20.000

Fase 1 – Sommer 2021: Engasjere ungdom i ryddelag for å åpne opp og gjøre området tilgjengelig som turmål.
Fase 2 – 2020 – 2022: Registrering av gruvehistoriske minner.
Fase 3 – 2021 – 2022: Merking og skilting av turløype.
Skilting som forklarer om gruvehistorie og hva man ser av transportsystem.

 

Søker: Fjell skilag
Prosjekt: Oppgradering til led-lys i lysløypa 
Gave: 300.000

Lysløypenettet er bygd på dugnad i tre etapper i perioden 1987 til 1996.Vi eier egen tråkkemaskin og preparerer skiløyper hele vinteren, fra oktober/november til april/mai. Vi har også egen skistadion, tidtakerbu og tråkkemaskingarasje. Løypenettet vårt er åpent for alle. Vi planlegger å oppgradere og forbedre lysløypa med å montere nye LED-lysarmatur. Nye lysarmatur vil være et viktig løft som betyr mye for brukerne av lysløypa, og forhåpentligvis vil flere benytte seg av tilbudet og komme seg ut på ski når vi får nye lys.

 

Søker: Bogen sangforening
Prosjekt: Ny sangergenerasjon i koret i løpet av 2021/2022.
Gave: 25.000

Utfordring er at for få unge rekrutteres, og uten dette vil koret opphøre i løpet av få år og lokalsamfunnet miste en viktig del av kulturmangfoldet. Prosjektet tar sikte på økt rekruttering.

 

Det ble ved denne tildeling gitt gaver med til sammen kr. 846.000.

 

Søke du også? Neste søknadsfrist er 1. april 2021.

Sjekk gjerne først våre spørsmål og svar.
Er du fortsatt i tvil om du kan søke, ta testen.

Relaterte poster

Takk for søknaden.
Nyt resten av dagen din!