Kan jeg søke?

Årets siste gavedryss

Styret fordelte i møte gaver, og vi hjelper til med følgende prosjekter: På styrets bord lå det denne gangen 9 søknader, summert til kr. 821.249. Som vanlig i overkant av våre muligheter, men vi er likevel tilfredse med at det er mange gode tiltak på gang i Ofoten.   Denne gangen tildelte vi følgende gaver:…

Vi skal gi muligheter til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet. Sparebankstiftelsen skal sikre at kapitalen som er opparbeidet i Sparebank 68° Nord, kommer lokalsamfunnet til gode. Sparebankstiftelsens arbeid er å forvalte midlene, og å dele ut av gavebeløp til positive formål på den 68. breddegrad.

Follow us on Facebook
Styret fordelte i møte gaver, og vi hjelper til med følgende prosjekter:

På styrets bord lå det denne gangen 9 søknader, summert til kr. 821.249. Som vanlig i overkant av våre muligheter, men vi er likevel tilfredse med at det er mange gode tiltak på gang i Ofoten.

 

Denne gangen tildelte vi følgende gaver:

 

Søker: Absolutt Gospel 

Prosjekt: Innkjøp / oppgradering av utstyr 

Gave: 50 000

Absolutt Gospel er et kor fra Bjerkvik som ble stiftet i 1994. De synger primært gospel, men deltar også på en del prosjekter. Koret består på 22 sangere, dirigent og et band med 5 medlemmer. Formålet er å spre glede gjennom sang. For å kunne drive koret må de oppgradere utstyr, og har bl.a. behov for  miksebord, mikrofoner og høyttalere. De ønsker også å kjøpe mobilt piano.

 

Søker: Il Herjangsfjellet Tur og Løypelag 

Prosjekt: Tilbygg garasje Trollhøgda for lagring av dieseltanker for løypemaskin

Gave: 30 000

Idrettslaget som har som hovedformål å preparere skiløyper for almennheten på Herfjangsfjellet. De preparerer i dag 45 km skiløyper. Tiltaket er primært et folkehelsetiltak, og er et lavterskeltilbud. Aktiviteten er dugnadsbasert. De ønsker å fullføre tilbygg til garasjeanlegget som kaldt /uisolert bygg med heveport som adkomst. Prosjektet bidrar til å sikre mottak og lagring av drivstoff til løypemaskin. 

 

Søker: Narvik Innebandyklubb – Wizards 

Prosjekt: Nytt vant i fm Eliteserieopprykk 

Gave: 50 000

Klubben er en veletablert klubb som har tilbud for barn, ungdom og voksne. Klubben tilbyr treninger, miniruder og serie spill. A-laget rykket i år opp til Eliteserien. I fm Eliteserie opprykk er det krav om nytt vant. Vant = lave vegger rundt banen. Vant er en forutsetning for å spille, og det gamle vantet holder ikke tilfredsstillende kvalitet. 

 

Søker: Narvik Klatreklubb 

Prosjekt: Narvik buldrehall 

Gave: 200 000

Klubben ønsker å lage et lavterskel tilbud for barn og ungdom samt familier i Ofotenregionen. Buldresenteret vil være et middels stort senter på nasjonalt plan, men det største senteret i Ofotenregionen. For oss som bor i Ofotenregionen er nærmeste tilbud i denne størrelsen nå lokalisert i Tromsø. Buldrehallen/buldring anses som allmennyttig for de som ikke ønsker å delta i konkurranse idrett samtidig som det vil være mulig å konkurrere i buldring dersom man ønsker dette.

 

Søker: Evenes skytterlag 

Prosjekt: Nye Monitorer 15m Hønsehuset. 

Gave: 50 000

Evenes skytterlag driver skyteaktivitet ute og inne. Har +200 medlemmer de fleste fra Evenes, men også mange fra Tjeldsund.
Disponerer elektroniske skiver ute på skytebanen Vassåsen og inne (15m) Hønsehuset i Bogen.15 skytebanen med 6 skiver ble etablert i 2005 og monitorene 2005, dvs teknologien er 17år og moden for utskifting.

 

Søker: Bogen Kapellforening 

Prosjekt:  Oppgradering møterom 

Gave: 30 000

Kapellforeningen ønsker å kjøpe av 4 bord og 16 stoler. Dette vil gjøre det mulig å holde møter for mindre grupper i deler av kapellet. Også tenkt som en ‘kaffekrok’. Bogen Sangforening benytter Kapellet til sine sangøvelser. 

Relaterte poster

Takk for søknaden.
Nyt resten av dagen din!