Kan jeg søke?

Årets første tildelinger

Vi har i styremøte 14. april delt ut årets første gaver. Til dette møtet hadde vi mottatt 24 søknader, summert til ca. 2 millioner. Dette er, pent sagt, i overkant av våre muligheter. Søknadene bærer bud av mange gode prosjekter og tiltak i lokalsamfunnene, det gleder oss.   Styret foretok følgende tildelinger:   Søker: Lødingen…

Vi skal gi muligheter til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet. Sparebankstiftelsen skal sikre at kapitalen som er opparbeidet i Sparebank 68° Nord, kommer lokalsamfunnet til gode. Sparebankstiftelsens arbeid er å forvalte midlene, og å dele ut av gavebeløp til positive formål på den 68. breddegrad.

Follow us on Facebook
Vi har i styremøte 14. april delt ut årets første gaver.

Til dette møtet hadde vi mottatt 24 søknader, summert til ca. 2 millioner. Dette er, pent sagt, i overkant av våre muligheter. Søknadene bærer bud av mange gode prosjekter og tiltak i lokalsamfunnene, det gleder oss.

 

Styret foretok følgende tildelinger:

 

Søker: Lødingen arbeidssenter, Nautåa

Prosjekt: Over stokk og stein

Gave: 10.000

Dagtilbudet som drives av Lødingen arbeidssenter på Nautåa ønsker å legge til rette for at brukerne kan komme enda mer i aktivitet. Det er behov for litt ekstra utstyr til turer i skog og mark. Dette både for sikkerhet og at med litt mer tilgjengelig utstyr så kan turene bli litt lengre og de får med seg f.eks. mat og drikke.

 

Søker: Puls Musikkversted

Prosjekt: Branntekniske tiltak klubblokale

Gave: 75.000

Puls Musikkverksted i Ballangen ble etablert januar i 2002 med bakgrunn i at man ønsket å skape et tilbud til alle som ønsker å utøve musikk med fokus på barn og unge. Målsettingen har vært å skape et felleskap og en sosial arena der man tilrettelegger for utøvelse av musikk og tilrettelegger for øvinger med blant annet å stille med eget øvingslokale, eget utstyr og egne instruktører. For å fortsette aktiviteten er det nødvendig med branntekniske tiltak.

 

Søker: Fjelldal idrettslag

Prosjekt: Pumptrack – sykkelbane på Fjelldal

Gave: 75.000

Prosjektet går ut på å etablere en modulær pumptrack ved idrettslagets område på Fjelldal. Pumptrack, som passer til alle alderstrinn og nivåer, er etterspurt og har blitt meget populært men finnes ikke i nærheten. Et slikt tilbud vil sammen med andre aktiviteter bidra til økt trivsel blant barn og unge, og gjøre det attraktivt å bo i regionen.

 

Søker: Ballangen turlag 

Prosjekt: Tilrettelegging Brattåsen

Gave: 10.000

Brattåsen i Ballangen er et populært turmål, og turlaget ønsker nå å legge til rette ved klopping, platt ved gapahuken samt benker og rasteplassbord. Brattåsen vil i enda større grad bli en møteplass i naturen, møte mellom personer og mellom generasjoner. 

 

Søker: Skånland OIF – Turn

Prosjekt: Utstyr til oppstart av SOIF Turngruppe 

Gave: 60.000

Skånland OIF som nå skal starte opp egen turngruppe som har vært etterspurt i ETS i flere år. Harstad turngruppe har ventelister på barn som ønsker å drive med turn, mange fra ETS-området.

 

Søker: Bøstrand Tur og Grendelag

Prosjekt: Innkjøp av løypeoppkjøringsutstyr

Gave: 75.000

Bøstrand Tur- og Grendelag ble stiftet tidlig på 90-tallet. Grendelaget har gjennom årene hatt stor aktivitet. De har bygget og drifter, en 3,5 km lang lysløype med tilhørende garasje for tråkkemaskin. I lysløypa har de satt opp en Lavvo med utedo. Tråkkemaskinen er gammel og mett av dage, og laget ønsker på å anskaffe en scooter og Groomer med sporsetter. 

 

Søker: Skogøys venner 

Prosjekt: Nytt gulvbelegg til røkesalongen ombord i MS Skogøy

Gave: 30.000

Røkesalongen har vært under restaurering i snart 4 år. Nå nærmer  ferdigstillelse. Det er helt nytt tak, det er nytt ventilasjonsanlegg og det er nye skott (vegger) kledd med teakplater. Det er lagt nye strømkurser og montert tidsriktige lamper (fra 1950 – tallet). Det må nå legges nytt gulv. Røkesalongen er viktig for restaureringsprosessen, og skal brukes til lørdagskafe innimellom slik at folk kan komme ombord og se på restaureringsarbeidet.

 

Søker: Evenes kommune

Prosjekt: Utstyrssentral Evenes kommune

Gave: 30.000

I likhet med mange kommuner  jobber også Evenes kommune for å etablere en utstyrssentral for kommunens innbyggere. I mangel av  frivillighetssentral så er det kommunen som søker. Kommunen satser på å finne plass for utstyrssentralen i ny flerbrukshall som snart står ferdig. 

 

Søker: Teodorklubben

Prosjekt: Busstur

Gave: 5.000

Teodorklubben er en klubb for mennesker med nedsatt psykisk funksjonsevne. Formålet er å gi medlemmene et tilbud om sosialt fellesskap gjennom ulike aktiviteter. Det er planlagt busstur til Ballangen med besøk på bilmuseet i Narvik, to kafebesøk og besøk i Ballangen kirke.

 

Søker: Evenes Kirkeforening

Prosjekt: Gangvei fra parkering til kirka

Gave: 5.000

Det skal etableres en gangvei fra parkeringsplassen og til Evenes kirke. Dette for å slippe at besøkende må gå langs fylkesveien. og bedring av trafikksikkerheten.

,-.

Ved denne tildelingen ble det fordelt gaver for kr. 375.000. Neste søknadsfrist er satt til 1. juni 2021. 

Relaterte poster

Takk for søknaden.
Nyt resten av dagen din!