Kan jeg søke?

Årets første gavetildeling

Styret har i møte 20. april 2022 foretatt årets første tildeling av gaver.   På styrets bord lå det 17 søknader, summert til i overkant av 2,1 millioner.   Vi ga følgende gaver denne gangen:   Søker: Ballangen ski Prosjekt: Etterisolering av garasje til tråkkemaskin Gave: 25.000 Ballangen Ski er etablert på Pippira skistadion i…

Vi skal gi muligheter til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet. Sparebankstiftelsen skal sikre at kapitalen som er opparbeidet i Sparebank 68° Nord, kommer lokalsamfunnet til gode. Sparebankstiftelsens arbeid er å forvalte midlene, og å dele ut av gavebeløp til positive formål på den 68. breddegrad.

Follow us on Facebook
Styret har i møte 20. april 2022 foretatt årets første tildeling av gaver.

 

På styrets bord lå det 17 søknader, summert til i overkant av 2,1 millioner.

 

Vi ga følgende gaver denne gangen:

 

Søker: Ballangen ski

Prosjekt: Etterisolering av garasje til tråkkemaskin

Gave: 25.000

Ballangen Ski er etablert på Pippira skistadion i Kalvåsen i Narvik kommune. De driver og legger til rette for skiaktivitet med og drifter 1,2 og 3 km lysløypesløyfer, 5 km treningsløype uten lys og ca 20 km turløype i vakre Håfjellet. Ballangen ski vil å få folk ut i naturen, for å trene eller bare gå en tur på ski og bidrar på denne måten til grunnleggende folkehelse i kommunen. Ballangen Ski ønsker nå å etterisolere tråkkemaskingarasjen og kjøpe inn vifteovn til tining for å kunne vedlikeholde og drifte tråkkemaskinen.

 

Søker: Evenes Snøscooterforening 

Prosjekt: Innkjøp av løypeslodd 

Gave: 15.000

Evenes Snøscooterforening er en forening som ble dannet i 2014 for å samle interessen for friluftsliv og snøscooter. De har et ønske om også å samarbeide med andre lag og foreninger, og ønsker å gå til innkjøp av en løypeslodd som henges bak snøscooter eller ATV på belter. Denne vil brukes for å tråkke spor både til dem som ønsker å gå til fots, på ski eller sykle – her også i samarbeid med andre lag og foreninger. De ønsker å legge til rette for gående i samme traseer.

 

Søker: Bruksåsjellet tur og løypelag 

Prosjekt: Grillbu på Knuthågen i Bruksåsfjellet 

Gave: 30.000

Bruksåsfjellet tur og løypelag planlegger å føre opp en Grillbu ved Knuthågen på Bruksåsfjellet. Bakgrunn for valg av  Knuthågen som plass for oppføring av Grillbu er at det er tilrettelagt sti, med parkering, også sommerstid, med tilkomst fra E6 – Kalvåsen. Det vil si at mennesker med spesielle behov, som ikke kan gå så langt, kan nyttegjøre seg av denne plassen, som fra E6 kun ligger 400m fra parkering. Tilbudet er lavterskel og tilrettelagt med valgbar kort adferdsvei for barn og bevegelseshemmede. Brukes både sommer og vinter.

 

Søker: Arnes Grendelag

Prosjekt: Nytt kjøkken 

Gave: 25.000

Grendelaget ønsker å få grendehuset i en stand hvor grendelaget kan skape liv i bygda ved å arrangere kafé og sosiale treff, samt ha mulighet for å tilby leie til private arrangementer. De søker tilskudd til restaurering av kjøkken, herunder bytte kjøkkeninnredning, oppvaskkum, nytt gulv, utskifting vindu samt maling vegger, tak og vindu.

 

Søker: Tinden Bueskytterklubb

Prosjekt: Skytevegg

Gave: 20.000

Tinden bueskytterklubb driver med bueskyting, og dekker områdene Evenes, Tjeldsund og Narvik kommune. Klubben har 3 skyttere på juniorlandslaget, og hevder seg godt i Norgestoppen i flere klasser. I hallen ved Evenes skole skal det settes opp en skytevegg for bueskyting. Denne veggen er litt kort for klubbens aktivitet, og klubben ser seg derfor nødt til å utvide denne veggen med 2 meter for å tilrettelegge for mer aktivitet. 

 

Søker: Fjelldal/Ramstad kulturhus 

Prosjekt: Kjøkkenfornying 

Gave: 25.000

Fjelldal/Ramstad kulturhus er et bygdehus som drives av frivillige, og huset eies av bygdene Fjelldal og Ramstad. De ønsker å ordne kjøkkenet da de ønsker at ungdommen i tillegg til å samles, også kan lage seg mat og at det skapes en god arena der de kan føle seg inkludert. De skal også bytte tak i kjøkkenet etter vannlekkasje, og bytte ut avtrekk og avløp, sette inn en ny ovn og pusse opp eksisterende skap. 

 

Søker: Ballangen friidrett 

Prosjekt: Oppgradering av gammel løpebane

Gave: 125.000

Ballangen friidrett er en aktiv klubb i kommunen som kjører 2-3 fellestreninger i uka , samt løpekarusell for barn og unge vår og høst. I 2022 blir det 34. gang de gjennomfører løpekarusell for barn, unge og voksne. Dette er et lavterskeltilbud der alle kan delta.  Det er et stort behov for oppgradering av den gamle løpebanen som ligger i tilknytning til fotballanlegget i Bjørkåsen. Det må både avretting til, grusing, høvling, transport av masser osv., for at den fortsatt skal kunne benyttes. Løpebanen blir meget hyppig brukt, både av klubben under treninger og konkurranser men også ukentlig i skolesammenheng.

 

Søker: 6. Narvik Speidergruppe

Prosjekt: Renovering av speidernes hytte på Katterat 

Gave: 25.000

6.Narvik Speidergruppe er en frivillig organisasjon som driver med barne- og ungdomsarbeid. Vi er ca 40 medlemmer og speiderne får opplæring i friluftsliv, førstehjelp, learning by doing, nevenyttighet og samfunnsengasjement. Foreningen holder til på Fagernes på speiderhuset. Speiderne har også et hus på Katterat som blir brukt som hytte. Speidernes hytte ligger i et tun på Katterat nedenfor stasjonen. Huset er bygget ca. 1910 og er også brukt til fjøs og ombygget til boligformål i 1950 tallet. Nå trenger hytta renovering i form av bytte av  bordkledning på 3 vegger, bytte vinduer samt nytt tak.

 

Søker: Skånland OIF 

Prosjekt: Verdikampanjen “Jeg aksepterer ikke mobbing” 

Gave: 50.000

Fleridrettslaget Skånland OIF har grupper for fotball, futsal, bryting, turn, bueskyting, trim & tur, event + gruppen SOIF Super med aktiviteter for utviklingshemmede. -Skånland OIF starter nå verdikampanjen “Jeg aksepterer ikke mobbing” som skal gå lokalt, regionalt og nasjonalt, og som skal bli en verdikampanje som ikke har noen sluttdato men som bare skal vokse akkurat som andre nasjonale verdikampanjer som for eksempel “MOT – vis mot” og Vålerenga mot rasisme. Klubben har merket seg at det er flere andre verdikampanjer, men merkelig nok ingen som går direkte mot et av de største ondene i samfunnet, MOBBING!

 

Søker: Bygdehuset Solbakken 

Prosjekt: Oppgradering kjøkken 

Gave: 25.000

Bygdehuset Solbakken er hjertet i bygda Tårstad i Evenes kommune. Bygdehuset driftes som en forening med eget styre, og er fast arena for bygdekino og konserter. Huset har faste leietakere: Tårstad leikarring med danseøvinger og en damegjeng som trener zumba. Huset leies ellers ut til møter, bryllup, begravelser, barnedåper, bursdager og andre trivelige lag. Fjerde helga i august arrangeres hvert år Tårstad-dagen i og rundt Bygdehuset Solbakken. Etter noe tid har huset vært mye i bruk, og nå er det klart for en mindre oppgradering. Målet er å få gjort denne oppgraderingen før Tårstad-dagen i august. 

 

Søker: FAU Kongsvik skole 

Prosjekt: Utendørs gigantsjakk

Gave: 6.000

Pengene skal gå til utendørs gigantsjakk med brikker som er 60 cm høy. Elevene ved Kongsvik skole har et sterkt ønske om å kunne få utendørs gigantsjakk ute på skoleområdet. Dette vil kunne brukes både i skoletiden og på fritiden.

 

Neste søknadsfrist er 22. august 2022. Kan du søke? Ta testen her, og sjekk gjerne våre spørsmål og svar.

Relaterte poster

Takk for søknaden.
Nyt resten av dagen din!