Kan jeg søke?

Årets første gavedryss i Ofoten!

Årets nye gavetildelinger - les mer om hvem som har fått støtte til nå i 2024   Til nå i år har det havnet hele 54 søknader på styrets bord, summert til ca. kr. 7.500.000. Vi i sparebankstiftelsen gleder oss stort over at det er så mange flotte tiltak og gode prosjekter på gang i…

Vi skal gi muligheter til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet. Sparebankstiftelsen skal sikre at kapitalen som er opparbeidet i Sparebank 68° Nord, kommer lokalsamfunnet til gode. Sparebankstiftelsens arbeid er å forvalte midlene, og å dele ut av gavebeløp til positive formål på den 68. breddegrad.

Follow us on Facebook

Årets nye gavetildelinger – les mer om hvem som har fått støtte til nå i 2024

 

Til nå i år har det havnet hele 54 søknader på styrets bord, summert til ca. kr. 7.500.000. Vi i sparebankstiftelsen gleder oss stort over at det er så mange flotte tiltak og gode prosjekter på gang i vår region. Vi skulle så gjerne kunne gi til samtlige søkere, men det er nok dessverre i overkant av hva vi har mulighet til. Vi hjelper likevel til så langt vi kan, og fortsetter å heie på alle lokale ildsjeler som får gode ting til å skje!

 

Visste du at det er overskuddet fra Sparebank 68° Nord som gjør det mulig for oss å dele ut gaver til gode og samfunnsnyttige formål i vårt nærområde? Takk for at du bruker din lokale sparebank og er med på å tilføre mer verdi – helt lokalt.

 

Følgende gaver er tildelt:

Ankenes Alpinklubb

Gavebeløp: 10.000

Prosjekt: Renovering av klubbhus Villa Utsikten

 

Ankenes Alpinklubb er et 100% dugnadsdrevet alpinanlegg. Om sommeren vedlikeholdes det flotte turområder med stier, nyoppussede dagsturhytter med grillmuligheter, samten egen sykkelløype. Alt dette åpent for allmennheten. På vinterstid har de et tett samarbeid med Ankenes Skiklubb rundt preparering av skispor.

Prosjektet går ut på en ønsket fortsettelse av allerede påbegynt renovering av klubbhus. Ved å få muligheten til å renovere Villa Utsikten vil medlemmer og allmennheten få en hyggeligere plass å møtes.

 

Bjerkvik IF

Gavebeløp: 50.000

Prosjekt: TILTAK FOR Å REDUSERE SPREDNING AV GRANULAT


Bjerkvik IF og Gratangen IL har samarbeidslag i fotball både for senior og aldersbestemt lag og spiller sine kamper i Bjerkvik.

Rundt alle kunstgressbaner med plastholdig løst innfyll skal det være en sammenhengende fysisk barriere for å hindre spredning til utsiden av baneområdet. Den fysiske barrieren skal være minimum 20 cm høy målt fra toppen av innfyllet i kunstgresset, men de aller fleste kunstgressbaner i Norge har sammenhengende gjerde rundt banen med en høyde på 1.meter. Hensikten med et gjerde er å holde spillere og fotballer på innsiden, og tilskuere, kjøretøy og annet uønsket trafikk på utsiden av banen. Dette er da også et krav fra NFF.

 

Bjerkvik svømmeklubb

Gavebeløp: 25.000

Prosjekt: Badeleker for alle i Bjerkvik svømmehall

Bjerkvik svømmeklubb – en klubb for alle, har eksistert i mer enn 40 år og har et tilbud til ca 60 medlemmer i alle aldre og på alle nivå. Bjerkvik svømmehall har nylig fått del en av en større oppgradering og neste del er planlagt i 2025.

Svømmeklubben har fått støtte å kjøpe inn store badeleker til bruk for både svømmeklubben og offentlig bad i svømmehallen. Dette vil bidra til økt besøk i svømmehallen, vannglede for alle, og økt mestring og vannkompetanse hos barn og unge.

 

Bygdehuset Solbakken

Gavebeløp: 30 000

Prosjekt: Oppgradering lyd og lys Bygdehuset Solbakken, Tårstad

Bygdehuset Solbakken er hjertet i bygda Tårstad i Evenes kommune. Bygdehuset er fast arena for bygdekino og konserter. I tillegg har de også forestillinger og stand-up show med ujevne mellomrom. Hvert år arrangeres Tårstad-dagen i og rundt Bygdehuset Solbakken. De holder også på å starte opp en klubb, Tårstadklubben, for bygdas barn og unge.

 

Stiftelsen har gitt støtte til oppgradering av lydanlegget på Bygdehuset. Det forrige ble kjøpt i 2005/2006, og dette anlegget har gjort sitt! Søker trenger et med mer trøkk i, siden det er både danse-og zumbatreninger, stand-upkvelder og pøbbkvelder der. Denne gaven vil høyne kvaliteten og brukervennligheten på Bygdehuset ytterligere, samt legge til rette for den nye Tårstadklubben.

 

Evenes Frivilligsentral – Vi vil mestre!

Gavebeløp: 50 000

Prosjekt: Vi vil mestre!

Evenes frivilligsentral er en forholdsvis nyoppstartet sentral med ett års drift bak seg. De skaper møteplasser for mennesker med ulike behov på sentralen og sammen med lag og foreninger. Deres hovedmålsetning er å skape inkluderende møteplasser der alder ikke spiller noen rolle og alle skal føle seg velkommen.

Evenes kommune har satset på aktiviteter rettet mot mennesker som sliter med rus og psykiatri. Ved frivilligsentralen er det en møteplass for denne gruppen en dag i uken, rus/psykiatritjenesten har ytterligere en dag. Felles for flere av deltakerne er ønske om aktiviteter i natur/ute.

Målet er å finne turer i lokalmiljøet som gruppen kan benytte oss av, til små eller lengre turer, der de har fokus på det sosiale og å mestre friluftslivet i gruppe. Vi bidrar til midler til innkjøp av turutstyr slik at mangel på utstyr ikke skal begrense muligheten til aktivitet. For flere av deltakerne i gruppen vil det å komme ut av en isolert tilværelse, det å teste nye aktiviteter og egne grenser være nyttig og forhåpentligvis gi gode følelser.

 

Evenes Husflidslag

Gavebeløp: 15 000

Prosjekt: Konferansebord-klappbord.

Evenes Husflidslags formål er å ta vare på håndverks-tradisjoner og samtidig være et sosialt samlingspunkt. De nærmere 50 medlemmene har ukentlige treffpunkt i Andersengården, et gammelt ærverdig våningshus. Hver onsdag møtes de til mimring og aktivitet knyttet til tradisjonelle- og nye håndarbeidsteknikker. I tillegg har de tre større offentlige arrangementer i løpet av året. Blomsterbyttedag, julemesse og julehus.

Det legges betydelig egeninnsats i disse tre arrangementer. Husflidslaget har også arrangementer som strikkecafè/sykurs i andre lokaler omkring i kommunen. Disse arrangementene er åpent for alle som er interessert i handverk. Dette gjør at de har behov for sammenleggbare bord. Bordene benyttes på våre ukentlige møter, på arrangementer som julemesse, strikkekafè, syhelger og annen kursaktivitet.

 

Evenes musikkorps og Evenes Barnekor

Gavebeløp: 15 000

Prosjekt: Konsert – Kom, spill og syng sammen.

 

Evenes barnekor og Evenes musikkorps skal ha en felles konsert og opptreden. Dette samarbeidet mellom barn og voksne kan vi bidra til å øke interessen for både korps og kor i bygda. Det positive med kultur og musikk er bidragsytere til å gi bolyst og trivsel for store og små.

 

Evenes Turlag

Gavebeløp: 44 000

Prosjekt: Bru over Buelva

 

Evenes Turlag har somformål å stimulere og legge forholdene til rette for alle grupper av befolkningen til et allsidig friluftsliv. Lagets visjon er : Naturglede for alle. Laget har 26 turløyper som krever vedlikehold, oppgradering og merking. Medlemstallet er 224 pr 1.jan 2024. Det er personer i alle aldre også mange unge og ungdom.

En av turlagets løyper går fra Vassbotn og opp mot Niingshytta. Dette er en trasé som er enklere, lettere for de som ikke tar stien opp Rørgata. Traseen krysser Buelva. Her er tidligere lagt ei bru over Buelva. Denne brua trenger laget å skifte ut for å bevare sikkerheten for turfolket.

 

Evenesmark grendelag

Gavebeløp: 10 000

Prosjekt: Videreutvikling av “Bli-kjent-prosjektet”

Evenesmark grendelag er ei forening som skaper aktivitet på bygda og ønsker å være en naturlig møteplass. De arrangerer ulike aktiviteter for barn og familier spesielt, men også for øvrige innbyggere. Grendelaget har ansvar for drift og vedlikehold av Evenesmark grendehus, og deres formål er å bidra til trivsel og bolyst!

I 2023 arrangerte de et “bli-kjent-prosjekt”, med arrangementer for gamle og nye innbyggere i Evenesmark. De arrangerte både middagstilstelninger med quiz og sosialt samvær, samt familie- og voksensammenkomster i gapahuken i Evenesmark. De inviterte alle nye innbyggere dit for å bli kjent med grendelaget og bygda. Det pågår utbygging av mange boenheter i bygda og det er viktig å legge til rette for at de nye innbyggerne trives.

Grendelaget planlegger flere “Bli-kjent-arrangement” i 2024 for å invitere nye innbyggere velkommen. Tiltaket er for å vise frem lokalsamfunnet og skape en møteplass for å bli kjent med bygda de bor i. Det kan bidra til å skape trivsel og bolyst, og stimulere flere til å velge å etablere seg i Evenes kommune.

 

Evenesmark Vel -og Idrettslag

Gavebeløp: 10 000

Prosjekt: Liakollenmarsjen og Idealtidrennet

Evenesmark vel- og Idrettslag sin hovedaktivitet har vært og er ski. De legger spor i lysløypa på Moan gjennom vinteren. Fredagsrenn som er et familieskirenn uten tidtaking og startnummer, arrangeres 5- 8 ganger i året. Alle under 16 år premieres.

Stiftelsen gir gavestøtte til Liakollenmarsjen, som er en fottur fra Evenesmark Grendehus langs turlagsløypa opp til Liakollen. Her er det en naturlig pause med tilbud om drikke, frukt og utdeling av merker og trekning av premier. Turen fortsetter videre ned mot Anfinnkollen for så å snu tilbake mot grendehuset.

 

Fjell Skilag

Gavebeløp: 60 000

Prosjekt: Anskaffelse av tidtakersystem

Fjell Skilag, stiftet 20. juni 1983, er en sentral aktør i den lokale vinteridretten i Tjeldsund og Evenes kommune. De driver i henhold til vedtekter godkjent av Troms Idrettskrets og har som formål å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og kameratskap. Med eget løypeanlegg i Trøssemark, inkludert lysløype, skiarena, og tråkkemaskin, er Fjell Skilag en hjørnestein for langrenn i nærområdet. Skilaget drives aktivt gjennom hele året, og vi har en solid gjeng med trenere, foreldre og støttespillere som legger ned betydelig frivillig innsats.

Skiløypene er åpne for alle og benyttes flittig av lokalbefolkningen. Løypene er viktige i et folkehelseperspektiv, og brukes også til lokale og regionale idrettsarrangement i regi av Fjell Skilag.

Fjell Skilag har behov for å anskaffe oss et tidtakersystem som er kompatibelt med det andre skilag/klubber i Norge benytter. Korrekt tidtaking er viktig i konkurranser. Fjell Skilag arrangerer skirenn hver vinter, fra store til flere små, og har pr nå ikke et egnet system, og må kjøre manuell tidtaking. Å kunne ha tilgang til et slikt system vil føre til god opplæring av tidtakere, og de vil kunne spre kompetansen og låne ut utstyr til andre klubber i Harstad og omegn. Utstyret kan benyttes sommer som vinter, og er et fleksibelt system å benytte seg av.

 

Fjelldal Idrettslag

Søknadsbeløp: 50 000

Prosjekt: Tidsriktige fotballmål

Fjelldal Idrettslag er et lite idrettslag i et lita bygd i Tjeldsund kommune, med mange ildsjeler som brenner for at alle skal være inkludert.

Stiftelsen gir støtte for at de skal kunne kjøpe inn tidsriktige 5’er fotballmål.

 

Fjelldal/Ramstad kulturhus

Søknadsbeløp: 10 000

Prosjekt: Bytting av tak og lys på kjøkken

Fjelldal/Ramstad kulturhus er et grendehus som er eid av bygdene Fjelldal og Ramstad. De overtok huset i 2019 fra kommunen, og har gjennom år pusset det opp litt og litt. De legger til rette for en rekke aktiviteter og låner også ut huset gratis til flere aktiviteter for barn og unge; her kan nevnes – fotballtrening, korøvelse og utleie til barnehagen på Fjelldal samt foreldreforeningene til Fjelldal og Ramsund barnehage. De har også to grupper for de eldre som også får låne huset gratis; Saniteten og gutteklubben.

Det var vært en gammel vannlekkasje siden overtakelse fra kommunen. De skal nå bytte innvendig tak på kjøkken, og skal med dette også fornye lysarmaturene slik at de både kan fungere som arbeidslys og som stemningslys. “Gutteklubben”, som består av pensjonerte menn har sagt seg villig til å ha et ekstra tilsyn til huset, og de skal bytte taket på dugnad. Takbytting er noe som kulturhuset skal koste selv, og stiftelsen gir støtte til å kjøpe lysarmaturene.

 

Kjeldebotn båtforening

Gavebeløp: 30 000

Prosjekt: Sanitærbygg i havna til Kjeldebotn båtforening

Båtforeningen skal bygge om sitt klubbhus i havna i Kjeldebotn. «Nybygget» skal inneholde, i tillegg til møterom, 2 dusjer (dame og herre), toalett, vaskerom m/ varmtvannstank, vaskemaskin og tørketrommel samt kjøkkenkrok m/ innredning, oppvaskmaskin og komfyr samt møbler. Det må også legges inn vann og avløp. Stiftelsen støtter prosjektet som utvider tilbudet i bygda, både til Folkebadstua, bobilturister, båter i gjestehavna og med tiden reisende med hurtigbåten samt andre reisende.

 

LHL Narvik

Gavebeløp: 15 000

Prosjekt: Stolpejakten Narvik 2024

LHL Narvik jobber for personer med hjerte-, kar- og lungesykdom, allergi, hjerneslag og afasi – og for deres pårørende. Som et av mange lokallag i LHL ønsker de å gi et godt og variert tilbud til sine medlemmer. Lokallaget drives av frivillige. Aktivitetene er åpne for alle, uavhengig av helsesituasjon eller medlemskap i LHL.

LHL Narvik fyller 70 år i 2024. I den forbindelse ønsker de å gi en omvendt jubileumsåret fra LHL Narvik til Narviks innbyggere. De ønsker å arrangere Stolpejakt, som er et lavterskeltilbud for alle. Og helt gratis for brukerne. LHL Narvik vil plassere ut 50-60 stolper på Narvikhalvøya. Tilbudet er 100% gratis for brukerne. LHL Narvik vil også tilrettelegge plassering av stolpene slik at alle, selv om du sitter i rullestol, bruker rullator eller har med barnevogn, kan finne og skanne stolpene.

 

Narvik Frivilligsentral – BY1 Gaterydder

Gavebeløp: 40 000

Prosjekt: BY1 Gaterydder

Narvik Frivilligsentral er en forening som har som mål å skape et godt og inkluderende lokalsamfunn for innbyggerne i Narvik og omegn. En møteplass mellom mennesker, uansett livssyn, bakgrunn og funksjonsnivå.

 De skal nå arrangere gaterydding i Narvik by, med søppelplukking, snømåking, strøing og kosting. De vil tilby arbeid som er tilrettelagt for flere ulike grupper mennesker som i dag ikke er i arbeidslivet. Mennesker med funksjonsnedsettelser, psykisks utviklingshemmede, mennesker med rusbakgrunn, pensjonister og andre som ønsker en meningsfylt dag.

De vil kunne tilrettelegge for hver bruker i forhold til dager og timer i arbeid, og vil stille med oppholdsrom der alle møtes til en kaffekopp og orientering på morgenene, alle går ut på sin rute, for så å møtes igjen på sentralen. En sosial arena der det utveksles erfaringer og opplevelser for dagen. Narvik Frivilligsentral ønsker anskaffe traller med utstyr som; kost, spade, rake, sekker, refleksvester o.l.

 

Narvik klatreklubb

Gavebeløp: 43 000

Prosjekt: Videreutvikling av 68° Nord Buldrehall.

Narvik klatreklubb. 68° Nord Buldrehall er bygd og drevet på en ekstrem dugnadsvilje. Etter å ha vært åpen i snart ett år, siden 11.februar, har det vært en eventyrlig reise for Narvik klatreklubb. Klubben har gått fra 100 medlemmer til 500, og har masse barn som er medlemmer. De arrangerer klubbkvelder og andre arrangementer, alt for å skape liv og røre.

Klubben fortsetter å utvikle 68° Nord Buldrehall og stiftelsen støtter innkjøp av utstyr rettet mot barn og unge.

 

NOR Håndballklubb

Gavebeløp: 50 000

Prosjekt: Toppidrett Håndball på Narvik Videregående skole

NOR HK er en håndballklubb i Narvik som de siste årene har opplevd eksplosiv vekst. I dag er det over 300 spillere, og har lag i nesten alle aldersklasser – inkludert en egen gjeng som driver med tilrettelagt håndball.

Den tradisjonelt største utfordringen for håndballklubber har vært å bevare spillerne etter at de begynner på VGS. Den samme tiden hvor utøverne er aktuelle som trenere, dommere og senior-spillere. Som et middel mot dette har NOR i samarbeid med Narvik VGS opprettet håndball som en del av idrettsfag. Resultatet har blitt rekordmange tenåringer som spiller håndball, bidrar som trenere og dommere. Det er nå ca 15 ungdommer som går håndball på VGS. Prosjektet går over tre år og har så langt vært en stor suksess, og stiftelsen er med på spleiselaget.

 

PULS MUSIKKVERKSTED

Gavebeløp: 60 000

Prosjekt: Workshop / Lydkurs

Puls Musikkverksted i Ballangen er et aktivitetstilbud for folk i alle aldre som har lyst å drive med musikk. Det er et helhetlig tilrettelagt musikktilbud med organiserte øvinger, og kulturelle arrangementer. De instruerer barn og unge i instrumenter og samspill, samt lyd- og sceneteknikk, og på kort sikt studioteknikk.

Stiftelsens støtte går til innkjøp av diverse nødvendig utstyr, for at Puls skal kunne fortsette med sine workshops og undervisninger i studioteknikk, og vil være en viktig del i den langsiktige satsingen om å utvide tilbudet de har på Puls.

 

Sjømannskirken i Narvik

Gavebeløp: 105 000

Prosjekt: Tilrettelegging for funksjonshemmede

Sjømannskirken i Narvik har en rekke arrangementer, og viktige aktiviteter er kafédrift, velferdstilbud for sjøfolk, konserter og tilbud for utviklingshemmede. Et av de viktigste er «Dansekafe for funksjonshemmede» (både psykisk og fysisk utviklingshemmede). Dette er et arrangement som går flere ganger i måneden (+ spesielle dager som 17.mai). I tillegg har byens kulturskole konserter i lokalene.

Bygget er fredet og ikke er tilrettelagt for funksjonshemmede. Det mangler en god inngang og heis mellom hovedetasjen der arrangementene er og underetasjen med blant annet toaletter. Stiftelsen støtter prosjektet med å gjøre bygget mer tilgjengelig og brukervennlig for alle.

 

Snubba Grendelag

Gavebeløp: 100 000

Prosjekt: Oppgradering av kjøkkenet i grendehuset

Snubba grendelag er en forening i Evenes kommune. Bygda har 24 innbyggere og grendelaget i underkant av 50 medlemmer, bestående av beboere, fritidsbeboere og andre som liker bygda og som vil ha trivelige omgivelser og fin utvikling i bygda.

Snubba grendelag har visjonen Snubba som markasamisk opplevelsessenter, der de ønsker at næringsvirksomhet skal etablere seg spesielt innen reiseliv og kultur. Dette forutsetter utvikling av grendehuset slik at dette er attraktivt og praktisk til utøvelse av næringsvirksomhet.

Snubba grendehus ble bygd på dugnad og åpnet dørene i 1989. Grendehuset framstår i dag i store trekk slik det var ved åpningen for snart 35 år siden. Utstyret på kjøkkenet, spesielt til oppvask og tilberedning av mat, framstår etter hvert som upraktisk og lite egnet til større arrangement som Snubba dagen og Snubba rennet. Stiftelsen gir støtte til utbedring av kjøkkenet i grendehuset.

 

Støyperiet Cars & Coffee

Gavebeløp: 20 000

Prosjekt: Balteskard Hillclimb – motorsport event2024

Støyperiet Cars & Coffee ble stiftet 01.07.2018, og har som mål å løfte interessen rundt motorsport. De holder på med amcars, veteranbiler og snøscooter – og mye mer. Medlemmene jobber dugnad for å skape arrangementer som utvikler Støyperiet videre, og har som mål å få skapt motorcross bane i Tjeldsund Kommune. De har et lokale på Steinsland som brukes til hobbyskruing, sosiale aktiviteter og andre arrangementer. Lokalet er hjertet i organisasjonen og eventuelle overskudd går til videreutvikling og oppbygging av dette.

Balteskard Hillclimb er det største arrangementet foreningen arrangerer, og de har vi et samarbeid med Elvegård Fjordcamp om dette. I fjor dro de 1300 tilskuere til Balteskard, hvor idrettsutøvere fra hele Norge samt Sverige kom for å konkurrere.Det var over 60 deltagere i fjor, og det forventes opp mot 100 deltagere i år. En slik type arrangement skapte stor blest og vi satt Grovfjord og Tjeldsund Kommune på kartet. Det er veldig få tilsvarende arrangement i Nord Norge, og interessen er enorm. Arrangementet har stor ringvirkning lokalt for reiselivsbransjen.

 

Teodorklubben

Søknadsbeløp: 7 500

Prosjekt: Innkjøp av nye sangbøker

Teodorklubben er en klubb for personer med nedsatt psykisk funksjonsevne. Klubben drives av 4 frivillige voksne ledere. Virksomheten legger opp til sosialt samvær og gode opplevelser for medlemmene. Det er klubbkvelder, samvær med andre fra tilsvarende klubber i nærområdet, utflukter, grilling og andre tiltak som kan være med å skape trivsel i hverdagen. Medlemmene i klubben er svært glad i å synge, og det er alltid sang på klubbkvelder og andre sammenkomster.

Sangbøkene de bruker nå er nokså slitt og lurvete, og litt utdaterte. Klubben vil derfor kjøpe inn nye bøker som inneholder flere aktuelle sanger, og med lett lesbar, tydelig tekst.Gaven fra stiftelsen går til innkjøp av nye sangbøker.

 

Evenes Musikkorps

Gavebeløp: 37 500

Prosjekt: Støtte til innkjøp av ny tuba

Evenes Musikkorps har i dag rundt 15 aktive medlemmer og ble stiftet i 1973. Korpset er svært aktivt og er med på en rekke ulike arrangementer i regionen gjennom hele året. Stiftelsen bidrar til innkjøp av ny tuba til Musikkorpset.

 

 

Det var det for denne gangen! For en herlig og meningsfull oppgave vi har 🙂

Neste søknadsfrist er 1. juni. Velkommen med nye søknader til flere spennende prosjekter.

Relaterte poster

Takk for søknaden.
Nyt resten av dagen din!