Kan jeg søke?

Lofoten

Borge sparebank ble opprettet i 1909 og drev under dette navnet til årsskiftet 2002/2003 da banken skiftet navn til Lofoten sparebank. I forbindelse med fusjonsplanene mellom Harstad sparebank og Lofoten sparebank som startet vinteren 2018 ble det også planlagt å etablere en stiftelse – Sparebankstiftelsen Lofoten sparebank. Denne ble opprettet i årsskiftet 2018/2019.

Styrende organer

Styret i Sparebankstiftelsen Lofoten sparebank:

Knut Magne Nikolaisen, leder (2023-2025)
Line Susann Klingan, nestleder (2022-2024)
Lillian Olavsen, styremedlem (2022-2024)
Anita Å. Dunvold, varamedlem (2023-2025)

Generalforsamlingen er stiftelsens øverste organ og består av følgende medlemmer:

Marte Eliassen, leder (2022-2026)
Geir Lakselvhaug, nestleder (2022-2026)
Benedikte Olavsen (2022-2024)
Bjørn H. Karlsen (2022-2024)
Ellinor Løvdal (2022-2026)
Steffen Benjaminsen (2022-2026)
Marit Skulbru (2022-2024)
Varamedlemmer:
Heidi Johansen (2022-2026)
Håvard Jakobsen (2022-2024)

Valgkomité:
Bjørn H. Karlsen, leder (2023-2024)
Marte Eliassen (2023-2024)
Benedikte Olavsen (2023-2024)
Varamedlem: Geir Lakselvhaug (2021-2023)

Se styret

Styret

 • Knut Magne Nikolaisen

  Styreleder
  styreleder.lofoten@68nordstiftelsen.no
 • Line Susann Klingan

  Nestleder
  line@68nordstiftelsen.no
 • Lillian Olavsen

  Styremedlem
  lillian@68nordstiftelsen.no
 • Anita Å. Dunvold

  Vara
  anita@68nordstiftelsen.no

Takk for søknaden.
Nyt resten av dagen din!