Kan jeg søke?

Tildelinger fra Sparebankstiftelsen 68° Harstad og Vesterålen

Det jobbes med en samlepost for alle gaver og tildelinger.

Vi skal gi muligheter til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet. Sparebankstiftelsen skal sikre at kapitalen som er opparbeidet i Sparebank 68° Nord, kommer lokalsamfunnet til gode. Sparebankstiftelsens arbeid er å forvalte midlene, og å dele ut av gavebeløp til positive formål på den 68. breddegrad.

Follow us on Facebook

Det jobbes med en liste over alle gaver/tildelinger som har vært gjort. Inntil videre kan dere se tildelinger og gaver på Facebook

Relaterte poster

Takk for søknaden.
Nyt resten av dagen din!