Kan jeg søke?

Husk søknadsfristen 1. februar!

Har dere et godt prosjekt i Harstad-regionen og Vesterålen som dere trenger midler til å realisere?

Vi skal gi muligheter til økt kreativitet, positivitet og vekst i lokalsamfunnet. Sparebankstiftelsen skal sikre at kapitalen som er opparbeidet i Sparebank 68° Nord, kommer lokalsamfunnet til gode. Sparebankstiftelsens arbeid er å forvalte midlene, og å dele ut av gavebeløp til positive formål på den 68. breddegrad.

Follow us on Facebook

Vi oppfordrer lag, foreninger, kulturaktører, friluftsråd, frivilligsentraler og alle andre som trenger støtte til nyskapende, samfunnsnyttige prosjekter om å søke.

Vi ser spesielt etter prosjekter som:
– er rettet mot barn og ungdom
– øker livskvalitet for eldre og funksjonshemmede
– drives av frivillige
– skaper langvarig verdi og nytte for lokalsamfunnet
– er lokalt forankret
– har klare visjoner og tanker bak

Prosjektene vi støtter faller normalt innenfor kategoriene idrett, kultur, friluftsliv og humanitært. Vi støtter også tiltak rettet mot kompetanse og infrastruktur for næringsutvikling.

Ta testen og se om du kan søke støtte hos oss: https://68nordstiftelsen.no/kan-jeg-soke/

Relaterte poster

Takk for søknaden.
Nyt resten av dagen din!